Toprak Oluşumunu Etkileyen Faktörler Nelerdir? Açıklayınız.


Toprak Oluşumunu Etkileyen Faktörler Nelerdir? Açıklayınız.

Toprak oluşumunu etkileyen  faktörler şunlardır:
* Ana Materyal  ( Anakaya ):  Toprağın oluşması için ilk önce  ana materyalin  çözünmesi ve ayrışması gerekir. Topraktaki mineral çeşitliliği ve zenginliği kayaçların  fiziksel ve  kimyasal özellikleri ile yakından alakalıdır.
* Yüzey Şekilleri: Eğimin  fazla olduğu alanlarda toprak aşınır. Toprak aşındığı için de  toprak tabakası ince olur. Toprakların taşınması aynı zamanda, toprak zonlarının  oluşumunu da zorlaştırır.

Bir dağ yamacı boyunca farklı yükseltiye bağlı olarak farklı özellikte toprak kuşakları meydana gelir. Bakı ve yükselti koşullarının  devamlı  değiştiği  engebeli ve dağlık alanlarda farklı toprak tipleri ortaya çıkar.

* İklim: Toprak oluşumunda en etkili faktör iklimdir. Çünkü yağışın fazla olduğu  sıcak bölgelerde toprak oluşumu daha hızlı olur. Sıcak ve çöl bölgeleri ile  don olayının görüldüğü soğuk bölgelerde toprak oluşumu yavaş gerçekleşir. Çöllerde toprak katmanı çok ince olduğu için  çöller organik madde bakımından  fakir bölgelerdir.
* Organizmalar ( Canlılar):  Bitkiler, sürüngenler, mikrorganizmalar, omurgalı hayvanlar toprak oluşum sürecini etkiler. Bitkiler yaprakları ve kökleri ile  toprağı organik madde bakımından zenginleşitirler.
* Zaman: Topraklar uzun bir süreç içinde oluşur. İklime, bitki örtüsüne ve topografik yapıya bağlı olarak toprak oluşumu  için gerekli süre kısalıp uzar.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top