Geçmişten Günümüze İnsanlar Neden Demokrasi İle Yönetilmek İçin Çeşitli Mücadeleler Vermişlerdir? Bu Konudaki Düşüncelerinizi Sınıf Arkadaşlarınızla Paylaşınız

Geçmişten Günümüze İnsanlar Neden Demokrasi İle Yönetilmek  İçin Çeşitli Mücadeleler Vermişlerdir? Bu Konudaki Düşüncelerinizi Sınıf Arkadaşlarınızla Paylaşınız. 6. Sınıf sosyal Bilgiler Kitabı 142.sayfa

Demokrasinin olduğu yerde halkın iradesi , halkın egemenliği vardır . İnsan hakları vardır, adalet vardır , eşitlik vardır . Seçme ve seçilme özgürlüğü vardır . Özgürlük olduğu için,  halkın egemenliği ön planda olduğu için , geçmişten günümüze insanlar demokrasi ile yönetilmek için mücadele etmişlerdir .

Yani haklarını koruyabilmek için, eşitlik için, temel hak ve özgürlüklerin daim olması için, insanca yaşamak için, farklılıklara saygının olması için , yani hoşgörünün olması için  bu yönetimi tercih etmişlerdir . Demokrasinin temel ilkeleri ise şunlardır:

- Eşitlik
- Milletin egemenliği, hakimiyeti
- Çoğulculuk
- Hukukun üstünlüğü
- Din ve inanç özgürlüğü

İşte tüm bunların olması için insanlar çeşitli  zorluklardan geçmişlerdir. Bundan dolayı demokrasimize sahip çıkmalıyız, demokrasinin değerlerini hayatımızda yaşam biçimi haline getirmeliyiz . Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün demokrasinin önemi ile ilgili şu sözünü de unutmamalıyız :

* ‘’ Yöneticiler, iktidara saltanat sürmek için değil, millete hizmet için getirilmişlerdir. Ulusa karşı olan görevlerini kötüye kullandıkları takdirde, şu ya da bu biçimde ulusal iradenin kendi haklarında vereceği kararla karşılaşırlar. Ulus tarafından, ulus adına devleti yönetmeye yetkili kılınanlar, gerektiğinde ulusa hesap vermek zorunda olduklarını bilmelidirler.”


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top