Osmanlı Ve Cumhuriyet Dönemi Bilim İnsanları İle İlgili Açık Uçlu Sorular

Osmanlı Ve  Cumhuriyet  Dönemi Bilim İnsanları İle İlgili Açık Uçlu Sorular

1) Kanuni Sutan Süleyman Dönemi’nde  Hint deniz seferlerine katılmıştır. En önemli eserleri Miratül Memalik ( Ülkelerin Aynası ) ve Kitabül Muhit (Yön) adlı eserleridir. Bu kişi kimdir?
………………………………………….
2)  Yavuz Sultan Selim ve  Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde hizmet etmiştir. Kendisi denizcidir. En önemli eseri ‘’Kitab-ı Bahriye’’ adlı eseridir. İlk dünya haritasını çizen kişidir. Çizdiği ilk haritayı ise Yavuz Sultan Selim’e  sunan  bu bilgin kimdir?
………………………………………………………….
3) 2. Murat Dönemi’nde yaşamıştır. Kendisi Şeyhülislam’dır. En önemli eseri ‘’ Aynül Ayan’’ ‘dır. Bu bilgin kişi kimdir?
……………………………………………………….
4)  Seyyahtır. En önemli eseri ise  ‘’Seyahatname’’ ‘dir. Bu seyyahın adını yazınız.
………………………………………………………
5) Kendisi bibliyograftır. En önemli eserleri  Cihannuma, Fezleke ve Keşfü’z Zünun’’ ‘ dur.  Bu bilgin  kişi kimdir?
………………………………………..
6) Matematikçi, astronom, ve astrolog’dur. Kendisi Müneccimbaşlığı görevinde bulunmuştur. Bu kişi kimdir?

…………………………………………………..
7)  Fıkıhçı ve Şeyhülislamlık görevlerinde bulunmuştur. En önemli eseri  ‘’ Duaname’’ adlı eseridir. Bu kişi kimdir?
………………………………………..
8)  Osmanlı Devleti’nin kuruluşu hakkında bilgi vermiştir. Kendisi tarihçidir. En önemli eseri ise  ‘’ Tevarih-i Al-i  Osman’’ adlı eseridir.
……………………………………………..


9) Kadın doğum uzmanı olan bir doktor olan bilgin kimdir?
………………………………………….
10) Cebir ile ilgilenmiştir. ‘’ Arf Teoremini’’ bulan bu bilim insanı kimdir?
…………………………………………
11) Kuantum  fiziği ile ilgili çalışmalarda bulunmuştur.  Çalışmalarını Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yapan  bilim insanı kimdir?
…………………………………………..
12)  Hukukçudur. İş hukuku  dalında önemli çalışmalarda bulunmuştur. En önemli eseri ‘’ Gençlerle Baş Başa’’  adlı eserdir. Bu eser  Milli Eğitim Bakanlığı’nın  yüz temel eseri kapsamında okullarda okutulmaktadır. Bu eseri yazan kişi kimdir?
……………………………………………………..
13)  Kimya dalında önemli çalışmalarda bulunmuştur.  Türk kimyacı, moleküler biyofizikçi ve biyokimyacı Türk bilim insanıdır. Yale Üniveristesi’nde  profesör olmuş  en genç bilim insanıdır. 19 Nisan 2015 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida Eyaleti’nde yaşamını kaybetmiştir. Bu bilim insanı kimdir?
…………………………………………………….
14) Yeşilay Cemiyeti’nin  ( Hilal-ı Ahdar) kurucusu olan kişi kimdir.
………………………………………….
15)  Kendisi tıp alanında büyük işlere imza atmış, önemli bir beyin cerrahıdır Çok sayıda insanı ameliyat etmiştir. ( 9000 binden fazla kişiyi ameliyat etmiştir.) Bu değerli bilim insanı, bu değerli beyin  cerrahımız ‘’ Yüzyılın Adamı’’ olarak seçilmiştir. Bu bilim adamı kimdir?
……………………………………………………………….
16) Kendisi matematikçidir. Einstein ile görüşme fırsatı olan  ilk bilim insanıdır. Bu bilim insanı kimdir?
……………………………………….


Cevaplar:
1. Seydi Ali Reis    2. Piri Reis  3. Molla Fenari   4. Evliya Çelebi   5.  Katip Çelebi    6. Erzurumlu İbrahim Hakkı    7.  Ebu Suud Efendi   8. Aşık Paşazade   9. Ayaşlı Şifai’dir.   10. Cahit Arf   11. Feza Gürsey    12. Ali Fuat Başgil   13.  Oktay Sinanoğlu   14. Mazhar Osman    15. Gazi Yaşargil    16. Kerim Erim


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top