Önemli Seyyahlar Ve Osmanlı Bilim İnsanları İle İlgili Açık Uçlu Sorular


Önemli  Seyyahlar Ve Osmanlı Bilim İnsanları İle İlgili Açık Uçlu Sorular

1)  Yerin ve evrenin  küresel olduğunu kanıtlamaya çalışan bilim insanı kimdir?
…………………………………………..
2) Dünyayı dolaşan ilk kişidir. Kendisi öldürülünce yerine  Del Kano dünya turunu tamamlamıştır. Bu kişi kimdir?
……………………………………………….
3) Ümit Burnu’nu keşfetmiştir. Bu seyyah kimdir?
……………………………………………..
4)Kuzey Amerika’ya ulaşan  ilk Avrupalıdır. Bu seyyah kimdir?
………………………………………………..
5) Hesap makinesini bulan kimdir?
……………………………………………..


6) Pili icat eden bilim insanı kimdir?
…………………………………………
7) Doğrudan  Avrupa’dan Hindistan’a ulaşan ilk kişidir. Bu seyyahın adını yazınız.
………………………………………………………
8) Dünyanın  yuvarlak olduğunu ispatlamaya çalışmıştır. Kendisinin lakapları  ‘’ Modern Fiziğin Babası’’,  Bilimin Babası’’ gibi lakaplardır.  Ayrıca bu bilim inanı teleskopu astronomi  alanında kullanan ilk kişidir. Bu bilim insanı kimdir?
……………………………………………..
9) İstanbul’un enlem ve boylamını hesaplamıştır. Kendisi astronomdur. En önemli eseri olan ‘’ Fethiye’’’yi Fatih  Sultan  Mehmet’e sunmuştur. Bu bilim insanı kimdir?
………………………………………………..


10)  Düdüklü tencereyi icat etmiştir. Buharı enerji varlığı olarak kullanmıştır. Bu bilim insanı kimdir?
……………………………………….
11) Yer çekimini  ispat eden bilim insanı kimdir?
……………………………………….
12) Osmanlı Devleti’nde ilk rasathaneyi kuran bilim insanıdır. Osmanlı Devleti’nde  otomatik makineler  üzerine ilk eserini yazmıştır. Kendisi astronomdur. Bu bilim insanı kimdir?
………………………………………………..
13)  Telgrafı icat eden bilim insanı kimdir?
………………………………………………..
14) Dünya tarihinde roketle uçan ilk kişi kimdir?
………………………………………………..
15) Osmanlı Devleti’nin önemli minyatürcülerindendir. Ayrıca geometri kitapları da vardır. Bu bilim insanı kimdir?
……………………………………
16) 2. Mehmet ( Fatih Sultan Mehmet)’in hocasıdır. Mikroplar ile uğraştığı için ‘’ Mikrobiyolojinin Babası ‘’ olarak  bilinen önemli bilim insanımız kimdir?
……………………………………………………
17)’’  Türk Plastik Cerrahisinin Babası ‘’ olarak bilinir. Osmanlı Devleti2nde deneysel farmokolojinin  önderi olan bu bilim insanı kimdir.?
……………………………………………

Cevaplar:
1. Kopernik   2.  Macellan   3. Bartelmi Dias    4. Kristof Kolomb    5. Pascal   6. Volta   7. Vasco Da Gama    8. Galileo   9. Ali Kuşçu    10. Denis Papin   11. Newton    12. Takiyüddin Mehmet   13. Gausus   14. Lagari Hasan Çelebi    15. Matrakçı Nasuh    16. Akşamseddin    17. Sabuncuoğlu  Şerafettin


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top