Komünizmin Özellikleri Nelerdir? Yazınız .


Komünizmin Özellikleri Nelerdir? Yazınız .

Komünizmin  en önemli temsilcileri şunlardır :
- Karl  Marx ve  Engels.
Komünizmin Özellikleri :
* Üretim araçları, halk adına  devletin denetimi ve tekeli altındadır .
* Sömürgeciliği savunmaz . Bunun için de sömürgeciliğe karşıdır .
* Özel mülkiyete ve teşebbüse karşıdır . Sermaye birikimine karşıdır . Çünkü sermaye birikiminin  toplumsal sınıflaşmaya neden olduğunu savunur .

* Tek parti ve  tek siyasal sistemi savunulur . Bundan dolayı da muhalefete izin verilmez, demokrasi kabul edilmez .

* Ürünlerin  toplumsal dengeyi  bozmayacak biçimde , adalete uygun bir şekilde dağıtılmasını savunur .
* Sosyal sınıflaşmaya karşıdır . Bunun için de sınıfsız ve sınırsız bir devlet modeli benimsenmiştir .
* Yönetimde işçi sınıfının egemenliğini savunulur .
* Katı, devletçi bir örgütlenme biçimi vardır .
* Özel teşebbüse karşı olmasının sebebi ; özel teşebbüsün  ve mülkiyetin  bireyi güçlendirdiğini , devleti ise zayıflattığını düşünür .
*  Mili devle yapısına karşıdır . Çünkü  milliyetçi düşünce , insanları bir birine düşman eden bir anlayıştır denilir .
* İnsan yaşamına dair problemleri , maddi nedenlere dayandıran  ‘’ Materyalist’’ felsefeyi benimsemiştir.
* Dini inancı bilime ve akla aykırı bulur . Bu düşünceye göre din , bireyin ve toplumun  gelişmesi önünde bir engel olarak görülür .
* Ekonomide serbest piyasa ekonomi kurallarını reddeder . Onun yerine kapalı bir ekonomiyi benimsemiştir .0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top