İş Bölümüne Bir Örnek Vermeniz İstense Hangi Örneği Verirdiniz?


İş Bölümüne Bir Örnek Vermeniz İstense Hangi Örneği Verirdiniz?

İş bölümü işlerin daha kısa zamanda ve daha kaliteli sonuçlanması için gerekli olan bir şeydir. İş bölümüne örnek olarak şunları verebilirim :
* Bir ailede herkes üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiği zaman o aile hem güçlü bir aile olur hem de mutlu bir aile olur . Baba eve ekmek getirir ve işini en iyi şekilde yapmaya çalışır .  Ev ile ilgili  işlerde  eşine yardım eder .

Çocuklar odalarını toplar ve ev asla dağınık olmaz . Anne yemekleri yapar , çocuklar masayı hazırlar . Böylece hep birlikte iş yapılmış olur ve mutlu bir aile tablosu da ortaya çıkmış olur .

*  Örneğin ; okuldaki çöpleri toplama kampanyasında her öğrenci iş bölümü yaparsa  çevredeki çöpler yok olur ve okulumuz ve çevresi daha temiz , daha yaşanılır bir yer olur .

* Diğer bir ise Kurtuluş Savaşı’nı örnek verebilirim :  Kurtuluş Savaşı yıllarında milletimiz tek yürek halinde hareket etmiştir . Milletimin yedisinden yetmişine bütün fertleri  bu yıllarda iş bölümü halinde hareket etmiştir . Böylece tüm zorluklara rağmen Kurtuluş Savaşı başarı ile sonuçlanmıştır . İşte bu da milletimizin iş bölümü yapmasından dolayı kaynaklanmıştır .


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top