Bir Devrin Bittiği Yer Çanakkale Eseri ( Yavuz Bahadıroğlu) İle İlgili Açık Uçlu Sorular 1

Bir Devrin Bittiği Yer Çanakkale Eseri ( Yavuz Bahadıroğlu)  İle İlgili  Açık Uçlu Sorular 1

1) Osmanlı  Devleti’nin zor zamanlarında,  Avrupalılar Osmanlı’yı neye benzetmişlerdir?
………………………………………………………..
2) Milletimizin ateşle imtihan olunduğu, geçmişi ile hesaplaştığı ve kendi varoluş tarihini yeniden yazdığı cephe  neresidir?
………………………………………………
3) İtilaf Devletleri’nin sahip olduğu askeri mühimmatda nelerden, ne kadar vardı? Yazınız.
…………………………………………………
4) Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu askeri mühümmat ne kadardı?
………………………………………………..
5) Osmanlı Devleti’nin bu savaş sırasında, askeri kaynakları az olduğu için Osmanlı nasıl bir yöntem izlemiştir?
……………………………………………..
6) ‘’ Çanakkale mutlaka geçilmelidir, geçilecektir! Osmanlı Devleti mutlaka bertaraf edilmelidir, edilecektir!’’  sözünü söyleyen  İngiliz komutan kimdir?
……………………………………………….
7)  ‘’ Silah arkadaşlarım! Biz, düşmanın toplarına ve zırhlılarına karşı imanımızla çıkacağız. Şarapnellere ve mermilere göğsümüzü siper edeceğiz. Ve bütün dünyaya ‘’Çanakkale Geçilmez’’  sözünü bir darb-ı mesel gibi söyleteceğiz.’’ Sözünü kim söylemiştir?
…………………………………………..
8) Birlik ve beraberliğimizin bütünü olan, Türk’ü ile, Kürt’ü ile, Laz, Çerkez, Arnavut’u büyük bir başarıya imza atılan cephenin adı nedir?
……………………………………………………..
9) Osmanlı Devleti Birinci Dünya başlarında tarafsızken, bu savaşa Osmanlı’nn da girmesi gerektiğini söyleyen ve bunu da uygulayan paşanın adını yazınız.
…………………………………………………..
10) ‘’ Enveriye Yazısı, Enveriye Bıyığı, Enveriye Kalpağı’’  o yıllarda  kim örnek alınarak moda olmuştu ?
…………………………………………….


11) Almanların Goben ve Breslau zırhlılarının adı ne olarak değişmiştir?
……………………………………………….
12) Enver  Bey’in ‘’ Efendiler  müjde, bi oğlumuz dünyaya geldi.’’ sözündeki oğuldan kastı neydi?
……………………………………………………
13) Birinci Dünya Savaşı’nda yer alan İttifak Devletleri’nin adlarını yazınız.
…………………………………………………………..
14) İtilaf Devletlerini yazınız.
…………………………………………………
15)  Birinci Dünya Savaşı’nda açılan cephelerin adlarını yazınız.
…………………………………………………………………….
16) Osmanlı’nın taarruz cephelerinin adlarını yazınız.
………………………………………..
17)  Kafkasya Cephesi’nin açılma nedenlerini ve bu cephede başarısız olma nedenlerini yazınız.
………………………………………………………
18) Kafkasya  Cephesi’nin sonuçları neler olmuştur?
………………………………………………………………
19) Kanal Cephesi’nin açılma nedenleri nelerdir?
………………………………………….
20) Osmanlı Devleti’nin kutsal toprakları korumak için canını dişine takdığı cephe hangisidir, bu cephede gerçek bir kahramanlık gösteren paşanın kim olduğunu  yazınız.
………………………………………………………………..
21) İtilaf Devletleri’nin Irak Cephesi’ni açma sebepleri nelerdir?
…………………………………………………………….
22)  Suriye Filistin Cephesi’ni başlarda komuta eden kişi kimdir?
…………………………………………………………………………
23) Limon Von Sanders görevden alındıktan sonra yerine kişi kimdir?
…………………………………………………………..
24) İsrail’in sorumsuzca Gazze’ye attığı bugünkü misket bombasının  geçmişi neye dayanır?
……………………………………………………
25) Çanakkale Cephesi’nin açılma sebepleri nelerdir?
………………………………………………
26) General Hamilton  tarafından Seddülbahir bölgesindeki beş  ayrı kumsalın adarını yazınız.
…………………………………………………………….
27) ‘’ Size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum sözünü Mustafa Kemal hangi cephede söylemiştir?
.............................................
28) Padişahın ısrarı ile Çanakkale Cephesi’ne giden şehzadelerin isimlerini yazınız.
………………………………………………………
29) Şehzadelerin Çanakkkale ziyareti   neyde yayınlanmıştır?
…………………………………………………………
30) Çanakkale Savaşı’nın kazanılmasında az da olsa  hangi ülkenin de payı vardır?
……………………………………………………………
31) Almanların hangi denizaltısı İtilaf  donanmasının korkulu rüyası olmuştur?
…………………………………………………
32)’’ Hersing ‘’ adlı  Alman denizaltısının batırdığı zırhlıların adlarını yazınız.
………………………………………..
33) Almanların Osmanlı’ya hava desteği nasıl olmuştur?
………………………………………………….
34) Çanakkale Savaşı’nın sonuçlarını yazınız.
………………………………………………………………..
35) Her yıl Çanakkale Gelibolu’ya gelen   ve Anzak Gününü kutlayan ülkenin adın yazınız.
……………………………………………………………………..
36)  Çanakkale Deniz Savaşları’ndaki  başarısından dolayı  kime ‘’ 18 Mart  Kahramanı’’ unvanı verilmiştir?
………………………………………………….
37) Çanakkkale’de büyük bir başarıya imza atarak 275 kiloluk mermiyi topun ağzına  yerleştiren  kahraman kişi kimdir
…………………………………………………………………
38) Mustafa Kemal 19. Tümen Komutalığı görevi ile nerelerde başarı göstermiştir?
………………………………………………………………
39)  Osmanlı Devleti’nin cihat çağrısı yapmasına rağmen  Arapların İngilizler ile  ittifak yapmasının nedenleri nelerdir?
…………………………………………………….
40) ‘’ Damad-ı Hazret-i şehriyari’’ olarak devletin en güçlü adamı denilmiştir. Bu kişi kimdir?
……………………………………………..
41) Çegan  Tepe’sinde  ön safta  çarpışırken şehit olan komutan kimdir?
………………………………………………….
42) Enver Bey’in mezarı  günümüzde nerdedir?
………………………………………………….
43)  1920 tarihinde Bakü’de ‘’ Şrk  Milletleri’’ toplantısına katılmış, Batum’da ise  ‘’ Türkiye Şuraları Partisi’ni kuran kimdir?
…………………………………………………..
44) Balkan Savaşları  sırasında, Türk köylerini vuran bazı Ermeni aileleri topluca göçe zorlatan, bundan dolayı da  Batı kamuoyunda soykırım yapmakla suçlanan ve bir numaralı  Ermeni düşmanı ilan edilen ve  15 Mart 1921 yılında da bir Ermeni tarafından öldürülen , Berlin’deki Türk mezarlığına gömülen, daha sonra ise  İstanbul’a getirilerek  Şişli’deki  Hürriyet-i Ebediye tepesine defnedilen  kişi kimdir?
……………………………………………….
45) Mustafa Kemal ismi ilk olarak hangi savaşta ortaya çıkmıştır?
…………………………………………………….
46) Doğu Cephesi komutanlığı görevinde bulunmuştur. Ermenilerin işgal etmiş olduğu Kars, Sarıkamış ve Gümrü kalelerini onlardan geri almıştır. 1920 yılında Ermeni ordusunu kesin larak yenmiştir. Ermeni Hükümeti ile  Ankara Hükümeti dına  Gümrü Antlaşması imzalayan kişi kimdir?
……………………………………………………………..
47) 1914 yılında Osmanlı’nın  1. Kolordusuna komutan olmuştur. 1914 yılına kadar Osmanlı ordusunda reform çalışmaları yapmıştır. Çanakkale’de 5. Ordu komutanlığına getirilmiştir. Bu kişiden sonra  Yıldırım  Orduları  Grubu Komutanlığı’na Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Paşa getirilmiştir. Bu kişi kimdir?
…………………………………………......
48)  Türkiye’de Beş Sene, Milleti Müsellaha ( Silahlı Millet) gibi eserler kime aittir?
………………………………………………
49) Yanyalı Mehmet Emin  Efendi’nin oğludur. Çanakkale Savaşları2nda büyük hizmetlerd ebulunmuştur. Çanakkale Boğazı’nın kilidi sayılan Conkbayırı’nı düşman  kuvvetlerine karşı büyük bir fedakarlıkla savunmuştur. 2 Kasım  1952 yılında İstanbul'da 90 yaşında ölen bu kişi kimdir?
………………………………………….
50)  Çanakkale Savaşları’nda, tüm mensupları şehit olduğu için  efsaneleşen  meşhur 57.alayın  ilk komutanı kimdir?
………………………………………………………..
51) Çanakkale Destanı’nı savunmasından dolayı 57.alaya hangi ödüller verilmiştir?
……………………………………………
52) Komutanından  erine kadar şehit olan kahraman 57. Alayın  Sancağı halen  hangi ülkenin  savaş müzesinde  sergilenmektedir?
……………………………………………….
53)  1882 yılında Yanya’da dünyaya gelmiştir. Ataullah Bey ile Esma Hanım’ın  altıncı ve en küçük çocuğudur. Çanakkale Savaşı’nda görev alan bu kişi kimdir?
……………………………………………………
54) Ömrü savaş meydanalrında geçmiş olmasına rağmen , bombalar altında Arapça, Farsça, Fransızca ve Almanca öğrenmiştir. Bir gözünü düşman şarapneline kaptıran bu  kahraman kimdir?
………………………………………
55)  Çanakkale Raporu, Diyarbakır Tarihinde  Komuk Eli, La Commune de Paris, Herodot Tarihi gibi eserler kime aittir?
…………………………………………………………….


Cevaplar:
1)’’ Hasta Adam’’   2. Çanakkale Cephesi  3. 12 büyük zırhlı, 24 denizaltı, 18 muhrip, 7 tarama gemisi, 42 uçak, 13 torpido gemisi, küçük çaplı gemiler ve 500 bin askerlari vardı. Yani burada son derece bir kuvvet dengesizliği vardı.  4) Çoğu eski olan ateş gücü son derece düşük 150 kadar top vardı, 370 kadar da atılabilen mermi  vardı.   5. Mevzilere soba borusu yerleştirilip, top görüntüsü verilerek karşı tarafa güçlü görünmeye çalışılmıştır.  6. Churcill   7. Çanakkale  Müstahkem Mevki Komutanı Kurmay Albay Cevat Bey    8. Çanakkale Cephesi   9. Enver Bey ( İsmail Enver Bey)  10. Enver Bey   11. Yavuz ve Midilli   12. Goben zırhlısıydı.   13)  Almanya, Avusturya Macaristan  İmparatorluğu, İtalya, Bulgaristan, Osmanlı Devleti    15. İngiltere, Rusya, Fransa, İtalya, Sırbistan, Romanya, Japonya, Portekiz, Brezilya, Yunanistan  ve Amerika Birleşik Devletleri    16. Kafkasya Cephesi, Kanal Cephesi, Hicaz ve Yemen Cephesi, Irak Cephesi, Suriye ve Filistin Cephesi, Galiçya Romanya ve Makedonya Cepheleri ve  en önemlisi Çanakkale Cephesi’dir.   17. Kafkasya Cephesi ve Kanal Cephesi.    17. Kafkasya Cephesi’nin açılma nedenleri; Türk dünyası ile birleşmek ve urancılık düşüncesini gerçekleştirmek, Kars, Ardahan ve Batum’u geri almak ve kaybedilen toprakları geri almak, Bakü petrollerin, Osmanlı hakimiyeti altına almak vb. Bu cephede başarısız oma sebepleri şunlardır:  Ağır iklim koşulları, Salın hastalıkların  askeri şartlara zarar vermesi, Amanya2dan beklenn yardımın gelmemesi , Osmanlı askeri mühimmatının yeterszi olması  Yanlış bir taktiğin uygulanması vb.    18.   30bine yakın Osmanlı askeri şehit olmuştur. Turancılık düşüncesi haata geçememiştir. Ruslar Batum’u geçerek Trabzon’u almışlardır. Bolşevik İhtilali ise Kafkasya Cephesi’ndeki savaşın durmasını sağlamıştır.    19.  Süveyş Kanalı’nı ele geçirmek,  Mısır’ı almak,  Doğu Akdeniz’deki Osmanlı hakimiyetini güçlendirmek, İngilizlerin sömürgeleri ile olan bağlantısını koparmak, Almanya’nın bu cephenin açılması için Osmnlı üzerinde baskı kurması. Kanal Cephesi de başarısız olmuştur. İngilizler Sina  Yarımadası’nı ele geçirerek Suriye sınırına dayanmışlardır. (1916)     20. Hicaz- Yemen Cephesi.  Ömer Fahreddin Paşa bu cephede gerçek bir kahramanlık göstermiştir.    21.  Hem Osmanlı ordusunun  İran’a girmesini, böylece Hindistan’ı tehdit etmesini önlemek, hem kuzeyde Ruslar ile birleşmek, hem de  Irak petrollerini ele geçirmek amacı ile  İngiltere Basra’ya asker çıkarmıştır. Osmanlı bu cephed ebaşlarda başarılı olmuş fakat bu başarı da uzun sürmemiştir. Yeniden Basra’ya asker çıkaran İngilziler, 1917 tarihinde  Bağdat’a girmişlerdir.     22. Yıldırım Orduları Grup Komutanı Alman General Limon Von Sanders    23. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal geçmiştir.     24. Çanakkale Savaşı sırasında İngiliz uçaklarının siperlerimizin üstünde patlattıkları çivi bombası aslında  bu misket bombasının geçmişidir.     25. Çarlık rejimine yardım ederek Rusya’yı güçlendirmek, İstanbul’u işgal etmek ve Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak, Cephe sayısını azatlmak ve savaşın kısa sürede bitmesini sağlamak, Balkanlarda savaşın yayılmasını sağlamak, İngiliz sömürgeleri üzerindeki baskıyı azaltmak, Petrol bölgelerine yakın yerde İngiliz çıkarlarını korumak, Almanya’ya olan  müttefik desteğini  azaltmak, Rusya’ya silah ve gıda yardımı yaparak bu devletin Doğu Avrupa’ya  yönelik saldırısını kolaylaştırmak, Boğazları ele geçirmektir.       26.  1. Morto ( Sığırini) Koyu- Hisarlık Burnu, Ertuğrul Koyu, Teke Koyu, İkiz Koyu, Zığındere.     27. Çanakkale Cephesi    28. 2.Abdulhamit’in oğlu Abdurrrahim, Sultan  5. Murat’ın torunu Osman Fuad, Sultan Birinci Abdulmecit’in  torunu  Abdulhalim Efendiler, 1915 yılı Aralık ayının son günlerinde Çanakkale Cephesi’ni ziyarete gitmişlerdir.     29. Harp Mecmua’sında yayınlanmıştır.    30. Almanya’nın. Alman Kurmay Hükümeti’nin. Özellikle de  U-21  denizaltıları, Çanakkale’de   iyi bir faaliyet göstermiştir.    31. ‘’ Hersing’’ adlı Alman denizaltısı 32.   33. Majestic, Triumhp  12 Sivil Pilot, 32 sivil uçak, 24 Rumpler ve Albatros B uçağı  tahsis etmiştir Almanya.      34. İtilaf Devletleri umduğunu bulamamış, Çanakkale Boğazı’nı geçememiş,  İstanbul’u da işgal edememiştir. İtilaf Devletleri iyasal ve ekonomik açıdan zor  durumda olan  müttefikleri Rusya’ya, Çanakkale’yi geçemedikleri için  ulaşamamış, bunun sonucu olarak da Rusya’da  çarlık rejimi devrilmiş, iktidara ise  Bolşevikler gelmiştir. Birinci Dünya Savaşı iki yıl daha uzamıştır. Savaşta Osmanlı  tarafı çok sayıda eğitilmiş insanını kaybettiği için  Cumhuriyet Dönemi’nde eğitilmiş insan sıkıntısı çekilmiştir. Karşılıklı olarak çok büyük insan ve malzeme kaybı olmuştur. İtilaf Devletleri yenilgiye uğramış, özellikle de Yeni Zelandalılar bu savaştan derin etkilenmişlerdir. Yeni Zelanda’nın Büyük Britanya ( İngiltere)’ye olan güveni alt üst olmuştur.        35) Avustralyalılar   36. Tümgeneral Cevat  Çobanlı    37. Seyit Onbaşı    38.  Anafartalar, Arıburnu, Conkbayır, Kireçtepe     39) Halifelik makamının  İslam dünyasındaki birleştirici özelliğinin  azaldığını, Ümmetçilik duygusunun zayıfladığının, Araplarda milliyetçilik duygularının başladığının göstergesidir.   40. Enver Bey   41. Enver Bey    42. İstanbul’daki ( Şişli) Hürriyet-i Ebediye Tepesi’ndeki  anıt mezardadır.   43. Enver  Bey    44. Talat Paşa    45. Çanakkale Savaşları    46. Kazım Karabekir    47. Otto Liman  Von Sanders    48) Otto Liman Von Sanders    49 Esad Paşa     50 Yarbay Hüseyin  Avni Bey    51.  Altın- Gümüş  Kılıçlı İmtiyaz, Liyalat Madalyaları Kılıçlı Mecidiye, Osmaniye Nişanları, Türk Harp ve  Demir Salip Mütteefik nişanları takılmıştır.   52. Avustralya’nın  Melbourne kenti.   53. Binbaşı İzzeddin  Çalışırlar   54. Binbaşı Halis Ataksor   55. Binbaşı Halis Ataksor3 yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top