Yazının İcadı İnsanların Hayatında Ne Gibi Değişiklikler Meydana Getirmiş Olabilir ?

Yazının  İcadı İnsanların  Hayatında Ne Gibi Değişiklikler  Meydana Getirmiş Olabilir ? Sosyal 7. Sınıf 126.sayfa

Yazının bulunması ile insanlık büyük bir gelişim ve ilerleme kaydetmiştir .  Çünkü yazının buluşması  ilim ve fennin ilerlemesini sağlamış , insanlığa büyük katkılar sağlamıştır . Yazı ilk olarak Sümerler tarafından bulunmuştur . İnsanlar  önceleri duygu ve düşüncelerini farklı resimler, şekiller çizerek anlatıyordu . İşte yazının günümüze kadar gelmesi  onun değişik  dönemlerden geçerek bugünkü durumuna ulaşmasını sağlamıştır .

Yazının bulunması ile  insanlar geçmişte yaşanmış insanların hayatı hakkında , gelenek ve görenekleri hakkında , kültürü hakkında bilgi edinmiştir . Geçmişteki bilim insanlarının yazdığı eserler günümüze kadar gelebilmiş ve insanlar  istediği her anda bu kitaplara ulaşabilme fırsatı yakalamıştır . Yazının bulunması ile iletişim daha da güçlenmiştir . Çünkü yazı bulununca insanlar duygu ve düşüncelerini daha iyi anlatmaya ve yazmaya başlamışlardır . Yazının icadı önemli bir bilimsel gelişme olarak  kabul edildiği için tarihçiler yazının bulunmasını  tarihin başlangıcı olarak kabul etmişlerdir . Yazının bulunması arkeoloji , antropoloji vb.  sosyal bilim dallarının da daha çok gelişmesini sağlamıştır . Yazının bulunması ile kayıt altına alınmış olan bilgiler nesilden nesle aktarılmaya başlanmıştır . Yazının bulunması kültürler arası etkileşimin de artmasını sağlamıştır . Yani farklı yerlerdeki bilim insanlarının yazdığı eserler ile kendi bölgenizdeki bilim insanlarının eserlerini okuma imkanına sahip olmuşlardır insanlar . Bilgiler akılda kalıcı olmaya  başlamıştır . Yazının bulunması ile  içimizdeki duyguları, düşünceleri,  dertleri kağıda aktararak   rahatlamışız ve bu durumda bizim kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlamıştır .

 Sevdiğimiz insanlar ile iletişim haline geçmişizdir. Sevdiğimiz bir insana mektup yollamışızdır.  Yazar olmak isteyen insanlara yazının büyük katkısı olmuştur . Yazının önemi ile ilgili şu sözü de unutmamalıyız: ‘’ Alim unutmuş, kalem unutmamış.’’  sözü de yazının insan yaşamına ne kadar büyük fayda sağladığının göstergesidir .


3 yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top