Sümerler Tarafından Gerçekleştirilen Yazının İcadı Tarihin Başlangıcı Olarak Kabul Edilir Sizce Bunun Sebepleri Neler Olabilir ?


Sümerler Tarafından Gerçekleştirilen  Yazının  İcadı Tarihin  Başlangıcı  Olarak Kabul Edilir  Sizce Bunun Sebepleri Neler  Olabilir ? 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 126.sayfa

Yazının bulunması tarihçiler tarafından  tarihin başlangıcı olarak kabul edilmektedir . Bunun nedeni ise  Yazının icat edilmesinden sonraki  yıllardaki bilgilere ulaşma daha kolay ve daha hızlı olmuştur . Çünkü yazının bulunması ile bilgiler kayıt altına alınmıştır . 

Yani geçmiş hakkında   insanlar daha  fazla bilgiler öğrenmeye başlamıştır .

 Yazının icadından sonraki döneme ait tarihsel araştırmalar ise , arkeolojik kazılar sonucu bulunmuş, araç gereç  dışında , çoğunlukla yazılı kaynaklar vasıtasıyla yapılmaktadır . Tarihçilerin, bulunan araç gereçleri, o döneme ait yazılar ile birlikte yorumlaması daha fazla bilginin elde edilmesini sağlamıştır . Yazının icat edilmesinden sonraki yıllardaki bilgilere çabuk ulaşılmıştır . İşte tüm bunlardan dolayı da yazının bulunması tarihin başlangıcı olarak kabul edilmiştir .  Geçmiş ile ilgili bulunan araş gereç ne kadar fazla olursa o kadar fazla da bilgi sahibi olmuş oluruz . Yazının bulunması ile bilim insanları daha fazla bilgiye ulaşma imkanı bulmuşlardır .

 Çeşitli kaynaklardan bilgiler  okunup özgün , doğruluğu kanıtlanmış bilgilere ulaşılmıştır . Yazının bulunması ile hayatımızda çok şey değişmiş , insanlık gelişmiş , dünya gelişmiş ve bugünlere gelinmiştir . Yazının bulunması daha birçok şeyi de olumlu etkilemiştir .


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top