Sizce Satın Aldığımız, Kullandığımız Ürünlerden Hangileri Geri Kazanılabilir Özelliktedir?


Sizce Satın Aldığımız, Kullandığımız Ürünlerden  Hangileri Geri  Kazanılabilir  Özelliktedir?

Geri dönüşüme  millet olarak çok önem vermeliyiz . Çünkü geri dönüşüm olduğu zaman ülke ekonomisi bundan büyük katkı sağlar ve  israfın önüne geçilmiş olur .  Geri dönüşüm olmadığı zaman ise  israf olur ve ülke kaynakları boş yere heba edilmiş olur . Satın aldığımız, kullandığımız ürünlerden  geri kazanılanlar şunlardır :
* Piller
* Kağıt
* Metal


* Ahşap
* Cam
*Kimyasal atıklar
* Elektronik atıklar
* Alüminyum
* Motor yağları
* Plastik
* Tekstil
* Beton
* Akümülatörler
 Not: Geri dönüşümün aşamaları şunlardır:
*  Kaynaktan ayrı toplanması : Geri dönüşüme gelen  atıklar, diğer çöplerden ayrılarak bir yerde biriktirilir.
* Sınıflama :  Kaynağından ayrı toplanan atıklar  örneğin; plastik, kağıt, cam gibi   sınıflandırılır .
*  Değerlendirme: Geri kazanıma giden atıklar, fiziksel ve kimyasal değişimler geçirdikten sonra yeni bir malzeme olarak ekonomiye katkı sağlar.
* Yeni ürünü ekonomiye kazandırma:  Geri kazanım sayesinde  oluşturulan  ürün, yeni bir malzeme olarak  topluma sunulur ve kullanılmaya başlanır.
İşte tüm bunlardan dolayı geri dönüşüme ülke olarak çok önem vermeliyiz ve  israftan kesinlikle kaçınmalıyız.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top