Sanayi İnkılabı İle İlgili Açık Uçlu Sorular

Sanayi İnkılabı İle İlgili Açık Uçlu Sorular

1.  Sanayi İnkılabı ilk olarak ne zaman,  nerede ortaya çıkmıştır ?
…………………………………….
2)  Sanayi İnkılabı’nın  nedenleri nelerdir ?
…………………………………………….
3)  İplik eğirme makinesini kim bulmuştur ?
………………………………………..
4) İlk buhar makinesini kim yapmıştır ?
…………………………………
5) Telefonu kim icat etmiştir ?
………………………………..

6) Evrim teorisini  kim ortaya koymuştur?
…………………………………

7)  Petrolle çalışan uçağı kim bulmuştur ?
………………………………
8)  Telsiz telefonu, telgrafı kim icat etmiştir ?
…………………………………..
9) Elektrik lambasını icat etmiştir ?
…………………………………….
10) Telgrafı kim icat etmiştir ?
…………………………………………………
11) Sanayi İnkılabı’nın sonuçları neler olmuştur? Yazınız.
……………………………………………………….
12) Bakteri  ve mikrobu kim bulmuştur?
…………………………………………..
13)  Televizyonu kim icat etmiştir?
……………………………………………
14) İlk defa uçak ile uçmayı başaran kimdir?
…………………………………
15) Röntgen ışınlarını kim icat etmiştir?
……………………………………
16) Termometreyi kim icat etmiştir?
………………………………….
Cevaplar:
1. 18. Yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkmıştır.   2. Rönesans hareketlerinin  bilim ve teknoloji alanındaki  gelişmeleri hızlandırması,  Bilimsel gelişmelerin  sanayi üretiminde kullanılması,  Sanayileşmenin temel  hammaddeleri olan  demir ve taşkömürünün İngiltere ve Avrupa’da  bolca bulunması.   3.  James Hargreaves   4.  Denis  Papin   5. Graham Bell  6. Lamark   7. Wright Kardeşler   8. Herz  9. Edison  10. Mors   11.  Makine gücüne dayalı seri üretime geçildi, köyden şehre göç yaşandı ve şehir nüfusu arttı,zaman içinde insan gücüne  duyulan ihtiyaç azalmaya başladı,  üretim maliyetleri düştü, işçi sınıfı ortaya çıktı, kapitalizm, liberalizm gibi anlayışlar  benimsendi,  üretim alanında çeşitlilik başladı, Küçük atölyeler kapanarak  esnaf  örgütleri çöktü, sosyalizm, kominizm gibi düşünceler ortaya çıktı, Bankacılık sektörü gelişti, Avrupa’da büyük şirketler kuruldu,  Tarıma dayalı sanayi ürünlerinin  ekonomideki payı azaldı, sanayi ürünlerinin ekonomideki payı arttı. Burjuvazi daha da güçlendi ve halktan aldığı destek ile siyasette etkin rol oynamaya başladı, Sanayileşen ülkelerin dünyadaki itibarı da arttı.  12.  Osmanlı ülkesinin jeopolitik önemi arttı, ithalata dayanan  tüketim yaygınlaştı, ülke ekonomisi dış ülkelere bağımlı hale gelmeye başladı,  Avrupalı devletlere komşu sınırlarda  çiftlikler kuruldu, Hammadde ihracatı arttı, mamul madde ithalatı arttı, Avrupa ile  olan rekabet gücü azaldı, yerli esnafın  rekabet gücü azaldı, lonca teşkilatı çöktü, ülke toprakları sömürge amaçlı olarak  işgal edilmeye başlandı.  12. Pastör   13.  John Logie Baird   14. Kleman Ader  15. Röntgen   16. Fahrenhayt0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top