Reform Hareketleri İle İlgili Açık Uçlu Sorular


Reform Hareketleri İle İlgili Açık Uçlu  Sorular 

1)  Reform Hareketleri ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?
…………………………….
2. 16. Yüzyılda  Rönesans  hareketleri sonucunda Almanya’da başlayan ve  daha sonradan  diğer Avrupa ülkelerinde   Hristiyanlığın Katolik mezhebinde yaşanan yeniliklere ve düzenlemelere verilen ad nedir? 
……………………………………
3) Reform hareketlerinin nedenleri nelerdir?
……………………………
4) Reform Hareketlerinin Almanya’da başlamasının sebeplerini yazınız.
……………………………………..

5)  Reform  Hareketlerinin sonuçlarını yazınız.
…………………………………….

6) Fransa’da Reform hareketleri kim tarafından başlatılmıştır?
……………………………..
7) İngiltere’de reform kim tarafından başlatılmıştır?
……………………………………

Cevaplar :
1. Almanya   2. Reform    3. Matbaanın etkisi , Katolik Kilisesinin  bozulması, Rönesans’ın etkisi, Endülijans Sorunu, Ekonomik etkenlerdir.  4.  Alman kilisesinin doğrudan  Papaya bağlı olması,  Almanya Hristiyanlığı Avrupa’da en son kabul eden ülke olduğu için  dini duygularını güçlüdür ve dini kendi menfaatlerine göre  yorumlayan din adalarına karşı büyük  tepki göstermişlerdir,  İncil’in ilk olarak   Almanya’da  Luther tarafından  tercüme edilmesi, Almanya’da siyasi birliğin olmaması ve  birçok prensliğin olması.   5.  Avrupa’da mezhep birliği  ve yeni mezhepler ortaya çıkmıştır. Avrupa’da uzun yıllar sürecek olan  mezhep çatışmaları başlamıştır, Kilisenin malları  yağmalanmış , prensler ve  burjuvalar  zengin olmuştur,  Bilimsel düşünceye daha çok önem verilmiştir, Okullar kiliseden  alınmış ve halka verilmiştir, laik bir  öğretim sistemi  kurulmuştur,   Katolik, Ortodoks mezheplerinin yanı sıra  Kalvenizm, Anglikanizm gibi mezhepler ortaya çıkmıştır. Kilisenin baskısı ortadan kalkmıştır,  Kilisenin savunduğu ‘’ Kutsal Aile’’ düşüncesi yıkılmıştır.   6. Kalven tarafından başlatılmıştır.   7. Doğrudan kral tarafından başlatılmıştır.0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top