İlk Ve Orta Çağ’da Yetişen Bilim İnsanları İle İlgili Açık Uçlu Sorular


İlk Ve Orta  Çağ’da Yetişen  Bilim İnsanları İle İlgili Açık Uçlu Sorular


1) ‘’Tarihin Babası ‘’ olarak bilinen bilim insanını yazınız.
…………………………………………….
2) El Kanun-u Fi’t Tıp adlı eseri olan bilim insanını yazınız.
……………………………………..
3) Suyun kaldırma kuvvetini bulan bilim insanıdır. ‘’ Denge Üzerine’’ adlı eseri vardır. Bu bilim insanı kimdir?
…………………………….
4) Astronomi ve cebir dalında çalışmıştır. En önemli eserleri  Zic-i Melikşahı, Risela-i Cebir’dir. Kendisi Celali takvimini de hazırlamıştır. Hayvan ve Türk Üçgenini bulmuştur. Bu bilim insanı kimdir?
…………………………….


5) Coğrafyacı ve gezgindir. En önemli eseri ‘’ Almagest’’ olan bilim insanı kimdi?
……………………………..
6)  İnsanın 4 maddeden olutuğunu söylemiş. En önemli eseri ‘’ Kutsal Hastalıktır.’’  ‘’ Önce Kendini Koru’’ felsefesini  öne süren bilim insanı kimdir?
………………………………………
7) Büyük Selçuklu Devleti döneminde  yaşamıştır. Batınilik akımına karşı mücadele eden bir bilim insanıdır.  En önemli eserleri  El Kıstasü’l Mustakim ve Fedaih’ül Batıniyye’’ dir. Mantığı Kuran-ı Kerim ile açıklamaya çalışan bir bilgindir. Bu bilim insanının adını yazınız.
…………………………………
8) İtalyan sanatçı Dante bu bilim insanından etkilenmiştir. Bu bilim insanının en önemli eseri ise  ‘’ ‘’Astronominin Esasları’’ adlı eseridir.
………………………………………..
9) Gezgin ve coğrafyacıdır. Bu bilim insanı kimdir?
……………………………….


10) Cebr’in kurucusu olarak bilinir. Bu bilim insanı 0 ve X’İ  kullanan ilk bilim insanıdır.  En önemli eserleri;  Mukabale,  El Kitabül Muhtasar Fi Hisab’il  Cevri Vel, Toplama ve Çıkarma Üzerine gibi eserleri olan bilim insanını yazınız.
………………………………………………..
11) Robotik ve  sibernetik biliminin  kurucusudur. Yaptığı en önemli mekanik tasarım ise  Fil su saatidir. Leonor Da  Vinci’ye  ilham kaynağı olmuştur. Diyarbakır’da bulunan Ulu Cami’nin arkasındaki  güneş saatini de bu bilim insanı inşa etmiştir.  Bu bilim insanının en önemli eserleri şunlardır:  El Cami Beynel İlim, El Amel El Nafi Fi. Bu bilim insanının adını yazınız.
…………………………………………
12) Gazneli Mahmut  bu bilim insanı için ‘’ Sarayımın En Değerli Hazinesi’’ demiştir. Coğrafya, astronomi, felsefe, musiki,  tıp ile ilgilenmiştir. Newton’dan öne Yerçekimi’nin varlığından bahsetmiştir. En önemli eserleri şunlardır: El  Asarül Bakiye, Kitabüssabdele  Fi Tıp, El Kanuni Mesudi adlı eserleri olan bu bilim insanı kimdir?
……………………………………………………
13) Bu bilim insanının lakabı ‘’ Muallimi Sani ‘’  ya da  ‘’ Hace-i Sani’’dir. Müsikişinastır yani  müzik ile uğraşan bilim  insanıdır. Sosyolog, felsefeci, tıp ve astronomi ile  ilgilenmiştir. En önemli eserleri şunlardır: Risale Fi El Hala, El medinetül Fazıla . Bu bilim insanı kimdir?
………………………………………
14) Yılı 365 gün,  5 saat , 46 dakika ve 24  saniye olarak  bulan bilim insanıdır. En önemli eseri ‘’ Zic-i  Sabi’’ dir. Bu bilim insanı kimdir?
……………………………………………….
15)  Fotoğraf makinesini bulmuştur. ‘’ Tüm Zamanların En Büyük Optikçisidir.’’  Bu bilim insanı  ‘’ Nesne- Işın Teorisini bulmuştur. Bu bilim adamının adını yazınız.
………………………………………………
16)  ‘’ Meraga  Rasathanesini’’ kuran bilim  insanıdır. Kendisi astronomdur. En önemli eseri :  Şerh-i  İşarat’’.
…………………………………………….
17) ‘’Astronomların Babası’’ lakabı ile bilinir. En önemli eserleri;  El- Hey, El Mulahhas Fi . Bu bilim insanı kimdir?
………………………………………
18)  Cebir  İbni Hayyan  hakkında kısaca bilgi veriniz.
………………………………………….
Cevaplar:
1. Heredot   2. İbn-i Sina   3. Arşimed   4. Ömer Hayyam   5. Batlamyus   6. Hipokrat   7. Gazali  8. Fergani  9. Amasyalı Strabon   10. Harezmi   11. Cezeri    12.  Biruni  13 . Farabi   14. Battani   15. İbnül Heysem   16.  Nasuriddin  Tusi    17.  Çağmini     18. Cebir  İbn-i Hayyan Modern kimyanın kurucusudur. Çok sayıda asit keşfetmiştir. Atomun parçalanabileceğini söylemiştir. ‘’ İmbik’’ denilen  damıtıcıyı buldu. İlk defa hassas teraziyi buldu.0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top