Günümüz İçin Basit Görünen Ancak İnsanlık Tarihi İçin Büyük Bir Buluş Olan Tekerlek , İnsanlığa Hangi Alanlarda Katkı Sağlamıştır ?

Günümüz İçin Basit Görünen Ancak İnsanlık Tarihi  İçin  Büyük Bir Buluş Olan Tekerlek , İnsanlığa Hangi Alanlarda  Katkı Sağlamıştır ?  Yazınız . 6.Sınıf  126. Sayfa

Tekerlik insanlığa şu katkılarda bulunmuştur:
*  Ulaşımı kolaylaştırmıştır ve insanlar varacakları  yere daha  kısa sürede varmışlardır. Böylece de işler daha kısa zamanda yapılmıştır . Hem zamandan tasarruf sağlanmış  hem de emekten  tasarruf sağlanmıştır .

*  Yük ve eşyaların taşınmasını sağlamıştır. İnsana olan gereksinimi  gidermiş ve insanlar  rahatlamıştır .

*  Tekerleğin bulunması  ile haberleşme de sağlanmıştır . Böylece farklı kültürler birbirlerinin özelliklerini tanıma imkanı sağlamıştır . Ticarette büyük  faydalar sağlanmıştır .
* Tarım ve hayvancılık işlerinde büyük faydalar sağlanmıştır .
* Tekerleğin bulunması diğer icatların bulunmasına da temel atmıştır . Böylece araba, otobüs, uçak vb. gibi diğer araçlar da yapılmış ve insanlığa büyük katkılar sağlanış ve sağlanmaya da devam etmektedir .
* Tekerleğin günümüzde de insanlığa birçok faydası bulunur . Örneğin;  kullandığımız makinelerin çoğunda tekerin faydasını görürüz . Yine baktığımızda  buhar makinelerinde, yel değirmenlerinde, bisiklet ve otomobillerde ,  çocuklara aldığımız oyuncaklarda  tekerleğin faydasını görebiliriz . Bunun için tekerleğin bulunması insanlık adına büyük bir buluş olmuştur.  Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler de ülkelerde hala devam etmektedir ve yeni buluşlar yapılmaya çalışılmaktadır .


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top