Fransız İhtilali İle İlgili Açık Uçlu Sorular


Fransız İhtilali İle İlgili Açık  Uçlu Sorular

1)    Fransız İhtilali  ne anlama gelir?
…………………………………………………..
2)  Fransız İhtilal’nin  gelişim basamaklarını yazınız.
……………………………………………….
3) Fransız İhtilali’nin  sebeplerini yazınız.
……………………………………………………..
4)  Fransız İhtilali’nin sonuçlarını yazınız.
…………………………………………
5) İhtilal esnasında mahkumların özgür bırakıldığı hapishanenin adını yazınız.
……………………………………….

6) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ne zaman  kabul edilmiştir?
……………………………………….

7) Direktuvar Dönemi’de   Fransa , Osmanlı toprağı olan nereyi işgal etmiştir?
……………………………………
Cevaplar:
1.  Fransa’da  1789- 1799 yılları arasında  burjuvazi öncülüğünde  gerçekleşen feodal, teokratik ve monarşik  yapıyı sonlandırarak  demokratik, özgürlükçü,  laik bir yönetsel yapının  kurulmasını sağlayan halk hareketine  ‘’ Fransız İhtilali’’ denir.   2.  Kurucu Meclis, Meşruti Krallık,  Milli Konveksiyon  Devri, Direktuvar Devri, Konsüllük Devri  3 . Kralın ,egemenlik yetkilerini kullanan tek güç  olması halkın siyasi problemlerine çözüm bulamıştır,   Fransa’da toplumun belli sınıflara ayrılması ( Soyularak,   rakipler ve halk ),  Aydınlanma Çağı  düşünürlerinin eşitlik,  adalet,   laiklik,  demokrasi gibi fikirler geliştirmeleri, , Yedi Yıl Savaşlarından dolayı Fransa’nane  ekonomisinin  önemli oranda açık vermesi,  Amerika Birleşik Devletleri’net meydana gelen  bağımsızlık savaşının  demokratik ve özgürlükçü bir  savaş olması  Fransa’da ezilen  halkın özlem duyduğu  bir özelliktir.  Bundan ötürü de Amerika Birleşik Devletleri ‘’de yaşanan olaylar da Fransa’yıl etkilemiştir.     5.  Krallık yönetimi yıkıldı,   halk iradesine dayanan  Cumhuriyet yönetimi kuruldu,  imparatorluklar parçalandı ve  ulus devletler kuruldu,   Sosyal sınıflaşmalar ortadan kalktı,  Kilisenin yönetim üzerindeki etkisi azaldı ve laik bir  yönetim kurulmuştur,  Milliyetçilik,  eşitlik,  özgürlük gibi kavramlar ön plana çıktı,   Yeni Çağ bitti,  Yakın Çağ başladı,   İnsan Hakları  Evrensel Beyannamesi yayımlanmıştır,   Avrupa’dakika krallıklar Fransız İhtilali’ne karşı  koalisyon  savaşlarını başlattı, Fransız İhtilali   1830 ve  1848 ihtilalleri üzerinde etkili oldu.  5. Bastille Hapishanesi   6. 26 Ağustos 1789    7. Mısır’ı işgal etmiştir.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top