Büyük Fikir Adamlarının Tarih Hakkında Görüşlerini Yazınız .


Büyük Fikir Adamlarının Tarih Hakkında Görüşlerini  Yazınız .

Tarih hakkında  çeşitli görüşler ileri  sürülmüştür . Her fikir adamının  kendine özgü düşünceleri vardır . Büyük fikir adamlarının tarih hakkında  görüşlerine  örnek verelim :
* ‘’ Tarihi yazmak, tarihi yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana bağlı kalmazsa değişmeyen gerçek. İnsanlığı şaşırtacak bir nitelik alır .  ( Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
* ‘’
* ‘’ İnsanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgilere tarih denir .  ( Herodotos)


* ‘’ Tarih, tarihçi ile olgular arasında kesintisiz karşılıklı biretkileşim süreci, bugün ile geçmiş arasında bitmez bir diyalogdur .  (Edward H. Carr)
* ‘’ Gerçek bir tarih için kaynaklara gitmek , kaynakları iyi tenkit tedip değerlendirmek gerekir .  ( Halil İnalcık)


* ‘’ Tarih bir milletin neler başarabilme gücünde olduğunu gösteren en doğru bir kılavuzdur . ( Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
* ‘’ Tarih, sayısız yaşam öyküsünün özüdür .  ( Thomas Carlyle)
* ‘’ Tarih bir olayın sadece falan tarihte olduğunu bilmek değilgeçmişte meydana gelen olayları değerlendirmek ve bu olaylardan ders almaktır .’’  ( Ahmet Cevdet Paşa)
* ‘’ Tarih, gerçeği araştırmak ve olayların sebeplerini bulup ortaya koymaktır. Olayların ilkeleri incedir, nitelik ve sebepleri hakkındaki bilgi derindir.  (Leopold von Ranke)
* ‘’ Tarih kâinâtın vicdanıdır.’’ ( Ömer Hayyam)
* ‘’ Tarih, söylentilerin damıtılmasıdır.’’ (Thomas Carlyle)
* ‘’ Tarih, örneklerle öğretilen felsefedir.’’ Dionysios
* ‘’ Tarih, birkaç hakiki resimle çok sayıda kopyanın bulunduğu bir resim galerisidir.’’ (Alexis de Tocqueville)

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top