Atatürk’ün Dünyada Her Şey İçin , Uygarlık İçin , Yaşam İçin, Başarı İçin , En Hakiki Mürşit İlimdir , Fendir.’’ Sözü Size Ne İfade Etmektedir ? Tartışınız .

Atatürk’ün Dünyada Her Şey İçin , Uygarlık İçin , Yaşam İçin, Başarı İçin , En Hakiki Mürşit İlimdir , Fendir.’’ Sözü Size Ne İfade Etmektedir ? Tartışınız . 6.sınıf  Sosyal Bilgiler 129. Sayfa 

Bir ülke  diğer ülkelerden geri kalmamak için , gelişmiş ülkeler arasında olmak , süper güç olmak için bilim ve teknolojiye çok önem vermelidir . Bunun  için de ilk olarak eğitim ve öğretime çok önem verilmelidir . Çocuklarımız nitelikli öğretmenlerin elinde hayat bulmalı ve nitelikli bireyler haline getirilmelidir . 

Çocuklara bilim ve teknoloji sevdirilmelidir . Onların merakını sağlayacak deney ve gözlemler yaptırılmalı ve onların yaparak, yaşayarak öğrenmesi sağlanmalıdır . 

Ülkelerin uygar bir ülke olması için , orada yaşayan insanların refah ve mutluluk içinde yaşaması için , başarılı olmaları için , en gerçek yol ilimdir . Çünkü ilime önem vermeyen toplumlar kısa zamanda geriler ve dağılmaya başlar . En sonunda ya yok olur ya da başka bir ülkenin manda ve himayesi altında  ezik şekilde yaşamaya mecbur bırakılır . Mustafa Kemal Atatürk de bilime çok önem vermiştir ve yukarıdaki düşüncesini çok güzel ve anlamlı bir şekilde ifade etmiştir . Bilimle uğraşmayan toplumun içindeki insanlar cahil olur . Cahil  yetişmiş bir toplumun sonunun da ne olacağı apaçık ortadır .  Öyle  toplumlar gelişmez ve bir adım öteye gidemezler .  Bilime önem veren, çocuklarına önem veren toplumlar   ve çocuklarının ilim yolunda gitmesini bekleyen  toplumlar bu yolda  çok büyük başarılar elde ederler ve dünyayı yönetebilecek kapasiteye sahip olurlar . Bunun için bizler Türkiye Cumhuriyeti olarak bilime önem vermeliyiz ve ilim ve fen yolunda  ilerlemeliyiz .


1 yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top