Türkiye’nin Mutlak Konumu İle İlgili Soruları Cevaplayınız


Türkiye’nin Mutlak Konumu İle İlgili Soruları Cevaplayınız. 6. Sınıf 97.sayfa sosyal bilgiler sınıfı

1) Türkiye’nin matematik konumunu yazınız.
………………………………………..
2) Türkiye Ekvator’un neresinde yer alır? Yazınız.
…………………………………………
3) Türkiye Greenwich’in neresinde yer alır.
4) Türkiye’nin  kuzeyi ile güneyi arasında kaç paralel farkı vardır? Yazınız.
……………………………….

5)  Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında  kaç meridyen farkı bulunur Yazınız.
……………………………………………


6) Ülkemizin Orta Kuşak’ta olduğunun göstergeleri nelerdir? Yazınız.
…………………………………………………
7) Ülkemizin doğusu ile batısı arasında  kaç boylam fark vardır? Yazınız.
………………………………………………….
8)  Ülkemizde en uzun gündüz ne zaman yaşanır?
………………………………………
9) Ülkemizde en uzun gece ne zaman yaşanır?
…………………………………….


Cevaplar :
1. Ülkemiz  36- 42 derece kuzey paralelleri ile , 26- 45 derece doğu boylamları arasında yer alır.   2. Ülkemiz ekvatorun kuzeyinde yer alır.   3.  Ülkemiz Greenwich’in  doğusunda yer alır.   4. 6 paralel farkı vardır.   5. 19 meridyen(boylam) farkı bulunur.   4.  Cephe yağışları görülür,  Yıl içinde dört mevsim belirgin olarak yaşanır, Batı rüzgarları etkilidir.   7. 19 boylam fark vardır. Buna bağlı olarak da  en doğu ile en batı arasında  19x4= 76 dakika eder.   76 dakikada 1 saat 16 dakika zaman farkı yaşanır.   8. 21 Haziran   9. 21 Aralık.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top