Osmanlı Devleti Bir Yerin Fethinden Hemen Sonra Şehre ‘’Kadı’’ Atardı. Yeni Fethedilen Toprakların Sorumluluğunun Kadıya Verilmesinin Sebebi Ne Olabilir ? Tartışınız


Osmanlı Devleti Bir Yerin  Fethinden Hemen Sonra Şehre  ‘’Kadı’’ Atardı. Yeni Fethedilen  Toprakların  Sorumluluğunun  Kadıya Verilmesinin  Sebebi Ne Olabilir ? Tartışınız. 7. Sınıf sosyal bilgiler sınıfı

Yeni fethedilen  toprakların sorumluluğunun kadıya verilmesinin nedeni  o bölgede karışıklık, kargaşa ve adaletsizliğin baş göstermemesi içindir . Çünkü kadı  oraya giderek adaleti sağlayacak , anlaşmazlıkları çözecek ve böylece o topraklarda da huzur ve barış sağlanmış olacaktı . Eğer o bölgede adalet olmazsa , hoşgörü olmazsa bu Osmanlı Devleti için  olumsuz  bir sonuç doğuracaktı ve devlet  büyüklüğünü koruyamamış olurdu .

Adaleti sağlayan da devlet olduğu için o bölgeye hemen kadı gönderilmiştir . Kadıların idari ve hukuki görevleri vardır . Bunlar şunlardır :

* Kazaların , belediye hizmetlerini yürütmek
*  Lonca ve esnaf denetimini yapmak
* Merkezden gönderilen emirleri yerine getirmek ve devletin otoritesinin artmasın destek olmak
* Miras paylaşımı, boşanma cinayet, suç, vasi tayini, ticaret vb. gibi davalara bakmak
* Tımarlı  sipahilerin  yaptıklarının  hukuka uygun olup olmadığını kontrol etmek
* Vakıfların denetimini yapmak vakıfların , vakıf yönetim ilkelerine göre  yönetilmesini sağlamak
* Noter gibi çalışmak. Kişiler arasındaki sorunlara, anlaşmazlıklara şahitlik ederek bunlara devlet güvencesi kazandırmak
* Kişiler arasındaki  anlaşmazlıkları onaylayarak  bunlara remi nitelik kazandırmak gibi görevleri olmuştur.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top