Bir Ülkede Sanata Gereken Önemin Verilmesinde Sizce Devlet Adamlarının, Yöneticilerin Rolü Var Mıdır? Açıklayınız.


Bir Ülkede Sanata Gereken  Önemin Verilmesinde Sizce Devlet Adamlarının, Yöneticilerin  Rolü Var Mıdır? Açıklayınız.

Bir ülkede sanata önem verilmesinde , sanatın geliştirilmesinde elbette devlet adamlarının ve yöneticilerin rolü vardır . Halk devlet adamlarını , yöneticilerini seçerek başa geçirdiği için , devlet adamlarından  ülkelerini kalkındırmalarını bekler . Bu kalkınma içinde sanata önem verme de vardır .

Devlet yöneticileri, devlet adamları sanata önem verdiği zaman halk daha çok aydınlanır ve sanat hakkında daha fazla bilgi sahibi olur .

İnsanlarımız her bir sanat dalına ilgi duyar ve yetenekleri doğrultusunda  o sanat dalı ile muhteşem eserler ortaya çıkarabilir . İşte  bunların da olmasın da  devlet adamlarının katkısı olur . Devlet adamları ve yöneticiler sanata gereken önemi vermediği zaman o devletin fertleri  sanat konusunda bilgili, aydın kimseler olmaz .  Devlet adamları sanatsal faaliyetleri artırmalı ve özendirmelidir .   Örneğin toplumsal bir sorunu dile getiren , çok büyük emekler harcanmış  bir sinemaya gitmeli ve o sinemayı izleyip halka örnek olmalı, ön ayak olmalıdırlar. Halkın sorunlarını dile getiren şairlere,  şarkılara destek olunmalı ve onlar dinlenilmeye gidilmelidir vb. Böylece insanlar sanata daha duyarlı  kimse haline gelmeli ve daha duygulu, daha empati kurabilen bireyler haline dönüşebilmelidir. Bunun için devlet adamlarımız kültür ve sanata çok önem vermelidirler. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk  de kültür ve sanat dalında büyük devrimler yapmıştır. Çünkü o  ‘’ Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’’ demiştir .


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top