Aşağıya Miryokefalon Savaşı İle İlgili Bir Soru Hazırlayınız.


Aşağıya Miryokefalon Savaşı İle İlgili Bir Soru Hazırlayınız. 6.sınıf sosyal bilgiler sınıfı 78.sayfa

1) Miryokefalon Savaşı’nın  diğer adı nedir ? Yazınız.
………………………………………
2) Miryokefalon Savaşı kaç yılında olmuştur ?
…………………………………………
3) Türkler kesin olarak Anadolu’ya hangi savaş sonucunda sahip olmuşlardır?
……………………………………………….
4) Bizans’ın , Türkleri Anadolu’dan atma umudu sona ermiştir. Bu savaştann sonra Bizans yıkılıncaya kadar savunmaya geçmiştir. Bu savaşın adını yazınız.
……………………………………………..

5) Miryokefolon Savaşı hangi devletler arasında olmuştur?
………………………………………………


Cevaplar:  1. Yurt Tutan Savaşı  2. 1176 tarihinde olmuştur.   3. Miryokefalon Savaşı   4. Miryokefolon Savaşı  5. Anadolu Selçuklu Devleti ve Bizans

Malazgirt Savaşı İle İlgili Sorular Ve Cevapları
1) Malazgirt Savaşı kaç yılında olmuştur?
…………………………………….
2) Malazgirt Savaşı’nın diğer adı nedir?
……………………………………………
3) Malazgirt Savaşı’nın önemini yazınız.
………………………………………..
4) Malazgirt Savaş hangi devletler  arasında olmuştur?
……………………………………………….
5)  Anadolu’da ilk Türk İslam Devletleri hangi savaş sonucunda kurulmuştur?
…………………………………………………….
6)  İlk defa bir Bizans İmparatoru  Müslüman bir sultana esir düşmüştür. Bu hangi savaşın sonucunda gerçekleşmiştir.?
……………………………………………..
7) Türklerin batıya ilerleyişi hangi savaş sonucunda hızlanmıştır?
………………………………………………….Cevaplar: 1) 1071 yılında olmuştur.   2. Yurtaçan Savaşı   3. Anadolu’nun kapısı Türklere açılmıştır.   4. Büyük Selçuklu Devleti ve Bizans   5. Malazgirt Savaşı    6. Malazgirt Savaşı    7. Malazgirt Savaşı


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top