Aşağıdaki Tabloda Arap Yarımadası’nda İslamiyet’ten Önceki Durum İle İslamiyet’in Doğuşu Sonrasında Meydana Gelen Değişiklikler Verilmiştir. Bunları Örnekteki Gibi Eşleştiriniz


Aşağıdaki  Tabloda Arap Yarımadası’nda  İslamiyet’ten Önceki Durum İle İslamiyet’in Doğuşu Sonrasında Meydana Gelen  Değişiklikler Verilmiştir. Bunları Örnekteki Gibi Eşleştiriniz. Sosyal 6. Sınıf 61. Sayfa cevapları

İslamiyet’ten önce ve sonra ;
*  İslamiyet’ten önce putlara tapılırdı, İslamiyet ile birlikte Allah’ın birliği inancı hakim olmuştur.
* İslamiyet’ten önce güçlüler zayıfları ezerdi. İslamiyet ile birlikte adalete önem verilmeye başlandı.
İslamiyet’ten önce kadına önem verilmezdi. İslamiyet ile birlikte cinsiyet alanındaki haksızlıklara son verilmiştir.

* İslamiyet’ten önce okuma-yazma yaygı değildi.  İslamiyet ile birlikte eğitim alanında gelişmeler sağlandı.

* İslamiyet’ten önce  kabile savaşları ve kan davaları yaygındı. İslamiyet ile birlikte toplumsal birlik, güven  ve huzur sağlanmış oldu.
* İslamiyet’ten önce  Araplar arasında siyasi birlik  yoktu. İslamiyet ile birlikte  Araplar bir devletin bayrağı altında toplandı.
Not:
Müslümanların Mekkeli Müşrikler ile yaptığı son savunma savaşı Hendek Savaşı’dır.
* İlk ayetin indiği mağaranın adı Hira Mağarasıdır.
* Müslüman olan ilk kadın Hz. Hatice’dir.
* Peygamberimizin  Veda Haccı’nda okuduğu hutbenin adı Veda Hutbesi’dir.
* Müslümanların siyasi olarak  güçlenmesine ortam hazırlayan gelişme  Hicret’tir.
*  Hz. Ali en son halifedir.
* Müslümanların hukuken  tanınmasını sağlayan antlaşma  Hudeybiye Antlaşması2dır.
* Dört Halife’den  sonra başlayan yeni döneme Emeviler Dönemi denilir.
*  Peygamberimizin babasının adı  Abdullah’tır.
*  Bedir Savaşı, müslümanların okuma-yazma koşulu ile serbest bırakıldığı savaştır.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top