Aşağıda Yeryüzü Şekilleriyle İlgili Tanımlar Verilmiştir. Boşluklara Aşağıda Verilen Yeryüzü Şekillerinin Adlarını Yazınız

Aşağıda Yeryüzü Şekilleriyle İlgili  Tanımlar Verilmiştir. Boşluklara Aşağıda Verilen Yeryüzü Şekillerinin Adlarını Yazınız . 6. Sınıf sosyal bilgiler sınıfı 100. sayfa

1) Körfez: Deniz sularının  karaların  içine doğru sokulduğu bölüme körfez denilir.
2) Ada: Dört tarafı sular ile çevrili kara parçasına ada denilir.
3) Ova:  Çevresine göre alçak düzlüklere ova denilir.
4) Plato:  Çevresine göre yüksekte kalmış ve akarsular tarafından  derin olarak yarılmış geniş düzlüklere plato denilir.


5)  Delta Ovası: Akarsuların denize  döküldükleri yerlerde,  taşıdıkları alüvyonların  biriktirmesi sonucu oluşan şekillere delta ovası denilir.

6) Dağ: Yer kabuğunun  çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine egemen durumda olan ve oldukça geniş bir alana yayılan, tırmanması çok zor, ağaçlar ile kaplı veya çıplak, kayalık, çok yüksek bölümlere dağ denilir.   Yani çevresine göre yüksek ve belli bir doruğu olan  yeryüzü şekline dağ denilir.
7) Göl:  Karaların üzerindeki çukurlukları  dolduran tatlı ya da tuzlu su kütlesine burun denilir.
7) Akarsu: Yeryüzünde ve yer altında belirli bir yatak içinde , toprağın  eğimi yönünce  devamlı ya da zaman zaman akan suların genel adına akarsu denilir. Ya da  diğer bir tanımı ile şunu söyleyebiliriz: Doğal bir yatak içinde akan su kütlelerine akarsu denilir.
8)  Burun: Karaların su kütlelerine doğru uzanmış bölümüne burun denilir.
9) Yarımada: Üç tarafı sularla çevrili kara parçasına yarımada denilir.0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top