Aşağıda Bazı Özellikleri İle Yaptığı Faaliyetleri Verilen Kişi Veya Kavramları Boşluklara Yazınız. 7. Sınıf sosyal bilgiler sınıfı

Aşağıda Bazı Özellikleri  İle Yaptığı Faaliyetleri  Verilen Kişi Veya Kavramları Boşluklara Yazınız.  7. Sınıf sosyal bilgiler sınıfı

Bu kişi ve kavramlar şunlardır:
Fatih Sultan Mehmet (2. Mehmet),  Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Selim, Barbaros Hayrettin Paşa, İbn-i Batuta, Ahiler,  Bacıyan-ı Rum, Abdalan-ı Rum, Alperenler.
* Orhan Bey Dönemi’nde  Anadolu’yu gezen ünlü seyyah İbn-i Batuta’tır.
* Preveze Deniz Zaferi’ni kazanan büyük Türk Denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa’dır.
* Fatih Sultan Mehmet (2. Mehmet) zamanında  Akdeniz büyük  oranda  Osmanlı Devleti’nin  egemenliğine girmiştir.


* Ahiler, Anadolu’da  ticaretin ve sosyal yapının  gelişmesine katkısı olan  bir esnaf örgütüdür.
* Bacıyan-ı Rum, Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde Anadolu’da  kurulmuş olan kadınlardan oluşan  bir sivil toplum örgütüdür.


* Osmanlı Devleti’nin toprakların doğu ve güney  yönünde genişleten Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’dir.
* Gönüllü olarak fetihlere katılan  ve fethedilen  bölgelerdeki halka manevi yönden  destek veren insanlara Abdalan-ı Rum denilir.
* Kanuni Sultan Süleyman zamanında Karadeniz, Türk gölü haline gelmiştir.
* Fetihlerde yararlılık  gösteren  cesur ve yiğit kimselere  Alperen denilir.
* İstanbul’u fetheden padişah  Fatih Sultan Mehmet’tir.
* Sevgili Peygamber Efendimiz  İstabul’un fethi ile ilgili şu sözü söylemiştir : ‘’ Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir.’’ demiştir.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top