Tarihi Ve Kültürel Mirasın Korunması İçin Yapılması Gerekenler Neler Olmalıdır ?


Tarihi Ve Kültürel Mirasın Korunması İçin Yapılması Gerekenler Neler Olmalıdır ?

Millet olarak geçmişimize , geçmişten kalan tarihi ve kültürel eserlerimize sahip çıkmalıyız . Tarihine ve kültürüne sahip çıkmayan bir millet benliğinden de yoksun kalır ve  milleti millet yapan değerlere sahip olamaz .
Tarihi ve kültürel mirasın korunması için şunlar yapılmalıdır :
* Bilinçli insanlar olmalıyız ve bilinçli insanlar yetiştirmeliyiz .
 * Evde ailede çocuklarını bu konuda eğitmeli , okulda ise öğretmenler tarihi ve doğal mirasın ne kadar önemli olduğunu çocuklara anlatmalıdır .


* Geçmişten kalan tarihi eserlere ve kültürel eserlere gereken önem verilmelidir .
* Bu mirasın  doğal yapısının bozulmaması için devlet gerekli önlemleri almalıdır.


* Ülkemizden tarihi  eserleri alıp başka ülkelere kaçan insanlar bulunmalı ve bu kişilere gerekli ceza verilmelidir .
* Kültürel değerlerimize ve kültürel mirasımıza sahip çıkılmalı ve bunlar yaşatılmaya devam edilmelidir .
* Buraların turizm açısından gelir  getirmesi için devlet bu konuda gerekli çalışmaları yapmalı ve buralar dünyaya tanıtılmalıdır .
* Tarihi eserler koruma altına alınmalıdır .
* Tarihi eserlerde yıpranma olanlarda küçük değişiklikler yapılacak şekilde onarım ve bakım yapılmalıdır .
* Tarihi yerlere çöp atılmamalı , orası boş insanların yatıp kalkacağı yer olmamalıdır .
* Kültürel mirasımız olan Karagöz oyunu , meddahlık gibi oyunlar  yaşatılmaya devam etmelidir .
* Nevruz bayramı her yıl coşku ile kutlanmaya devam edilmelidir .
* Gelecek nesillere de kültürel mirasımızın neler  olduğu öğretilmeli , onların yaşaması ve yaşatılması için her türlü çalışmalar yapılmalıdır .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top