Tarih Sosyoloji İçin Bir Laboratuvardır Sözü İle Ne Anlatılmak İstenmiştir ?


Tarih Sosyoloji İçin Bir Laboratuvardır Sözü İle Ne Anlatılmak İstenmiştir ?

Sosyoloji kelimesi ilk kez August Comte tarafından ortaya atılmıştır . Bu kelimenin ortaya çıkmasında 20. Yüzyılda Avrupa’da yaşanan gelişmelerin önemli etkisi olmuştur . Evet tarih sosyoloji için bir laboratuvardır . Çünkü toplumların yapısını oluşturan birçok unsurun temelinde tarihi olaylar yatmaktadır .


Mesela Macaristan’da 1. Dünya Savaşı’nın ardından insanların gülmediğini fark eden yöneticiler gülmeyi öğretmek için yurt genelinde okullar açmıştır .


İşte insanların bu durumunu inceleyen sosyoloji için kanıt toplanabilecek en önemli alan tarihtir . Birinci Dünya Savaşı’nın getirdiği yıkım , acı ve göz yaşı mutlaka Macarların bu durumunu açıklayabilmek için iyi araştırılmalıdır . Ya da İstanbul’da yaşanan suçların nitelikleri ve fazlalığını anlamak için yine tarih bilimine başvurmak gerekir . Çünkü bundan 0-60 yıl önceki göç dalgası ve işsizlik , eğitimsizlik gibi nedenleri anlamadan bugünkü suç oranların açıklamak mümkün değildir . Yani günümüzdeki durum ve gelecekte neler yaşanabileceğinin ipuçları geçmişte saklıdır . Bu ipuçlarını bulmak için de sosyoloji mutlaka tarihten yararlanmalıdır .

Tarihi olaylar bugünü ve yarını doğrudan etkilemektedir . Bu yüzden “ Tarih sosyoloji için bir laboratuvardır .” sözü söylenmiştir . Kısacası tarih ve sosyoloji birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki bilim dalıdır .


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top