Osmanlı Devleti’nin Hızla Güçlenip Büyümesine Tımar Sisteminin Ne Gibi Faydaları Olmuştur? Yazınız. Sosyal bilgiler 7. Sınıf


Osmanlı Devleti’nin Hızla Güçlenip Büyümesine Tımar Sisteminin Ne Gibi Faydaları Olmuştur? Yazınız. Sosyal Bilgiler 7. Sınıf


Osmanlı Devleti’nin hızlı bir biçimde  güçlenip büyümesine tımar sisteminin şu gibi faydaları olmuştur :
* Hazineden para alınmamıştır .  Böylece para harcanmadan toprak gelirleri ile  görevlilerin maaşı verilmiştir .
* Toprak gelirleri ile bayındırlık işleri yapılmıştır .
*  Toprak gelirleri ile  atlı asker yetiştirilmiştir .


* Tımar sistemi sayesinde tarımsal üretim  devamlı  hale getirilmiştir .
* Tımar bölgesinde huzur ve güven sağlanmıştır .


*  Devletin otoritesi  her tarafta hissedilmeye başlanmıştır . Çünkü  devlet güçlü bir merkezi otorite kurmuştur .
* Tımar sistemi feodal yapının oluşmasını engellemiştir . Toprağın mülkü devlete ait olduğu için , devletin toprak üzerindeki otoritesi de güçlü olmuştur . Bundan dolayı da  toprağa bağlı aristokratik bir  güç oluşmamıştır . Çünkü tımarlı sipahi Avrupada’ki derebeyler gibi   kendi kafasına göre hareket edememiştir . Çünkü devletin merkezi otoritesi güçlü tutulmuştur . Tımarlı sipahinin halk üzerindeki  yetkilerine de kısıtlama getirildiği için  sipahi keyfi hareket yapamamıştır . Köylüler toprağa bağlı bir köle gibi kullanılamaz . Bundan dolayı da tımarlı sipahiler kadılar tarafından denetlenmiştir .
* Yerleşik yaşamı özendirmiştir .
* Kısacası tımar sistemi  idare , güvenlik ,  askeriye ve maliye alanındaki  yönetim işlerini kolaylaştırmıştır .


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top