Mezopotomya Uygarlıklarının İnsanlık Tarihine Katkıları Nelerdir? Yazınız.


Mezopotomya Uygarlıklarının İnsanlık Tarihine Katkıları Nelerdir? Yazınız.

Mezopotomya uygarlıkları şunlardır:
- Sümerler
- Akadlar
- Elamlar
- Asurlular
- Babiller
 Bu uygarlıkların insanlık tarihine katkıları şunlar olmuştur:


1) Sümerler:
- Tarihte yazıyı ilk olarak buan devlet Sümerler olmuştur.
-  İlk yazılı kanun  Sümer kralı Urgakina tarafından yapılmıştır .
- Ziggurat denen tapınakları yaptılar .
- Sayıyı bulmuşlardır . Dört işlem yapmışlardır .
- Tıp ve astronomi alanında ileri gtimişlerdir .
- Takvimi bulmuşlardır .
- Çemberin   360 derece olduğunu  bulmuşlardır .
- Tekerleği ilk olarak bir ulaşım aracı olarak kullanan uygarlık da Sümerler olmuştur .
-  Saat, ay, gün, yıl hesaplamaları yapmışlardır .


2) Akadlar:
- Tarihin ilk disiplinli ordusunu  Akadlar kurmuştur .
- Tarihin ilk imparatorluğunu Akadlar kurmuştur .


3) Elamlar :
-  Madencilik, çömlekçilik ve seramikçilik alanında gelişmişlerdir .

4) Asurlular :
-  Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını  Anadolu’ya getirmişlerdir . Kayseri Kültepe’deki tabletlerde bu devlete çok sayıda  yazı vardır .
- Urartular ve Hititleri etkilemişlerdir .
-  Yazının öğrenildiği döneme ise  Asur Ticaret Kolonileri Çağı denilmiştir .
-  Anadolu’da ticaret kolonileri kurdular .
- Karum denen Pazar yerlerini kurdular .
 Ninova’da tarihin bilinen ilk kütüphanesini Asurlular kurmuştur .
5) Babilller ( Amurrular) :
- Kral  Nabukadnazer Dönemi’nde  Babil Kulesi ve Asma Bahçeleri yapılmıştır.
- Yahudileri Filistin bölgesinden  çıkartmışlardır.
- Kısasa kısas  anlayışı hukuk anlayışlarının temeli olmuştur.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top