İstanbul’un İşgal Edilmesi ve Mebusan Meclisi’nin Dağıtılması, Mustafa Kemal’in Hangi Düşüncesini Doğrulamıştır? Tartışınız.

İstanbul’un İşgal Edilmesi ve Mebusan  Meclisi’nin Dağıtılması, Mustafa Kemal’in Hangi Düşüncesini Doğrulamıştır? Tartışınız.

Amasya Görüşmeleri’nde alınan kararlarda Meclis-i Mebusan’ın  İstanbul’da toplanmasının  güvenlik açısından uygun olmadığı  belirtilmişti . Onun yerine Anadolu’nun  daha güvenli bir  yerinde toplanmasının daha uyun olacağı belirtilmiş fakat meclisin nerede toplanacağı konusunda  antlaşma sağlanamamıştı . 

İstanbul Hükumeti,  meclisin  İstanbul dışında toplanmasının anayasaya aykırı olduğunu söylemiş ve ve bu maddeyi kabul etmemişti . Mustafa Kemal Paşa da meclisin nerede toplanacağı konusunda ısrarcı olmamıştır .

Fakat Mustafa Kemal’in meclisin  İstanbul dışında bir yerde toplanmasının daha uygun olacağı düşüncesi  sonuçta haklı çıkmıştır . İstanbul’ta toplanan meclisi, İtilaf Devletlerini rahatsız etmiş bunun üzerine İtilaf güçleri İstanbul’u işgal etmiş ve  Mebusan Meclisi’nin kapatılmasına neden olmuştur . Yani Mustafa Kemal’in burada bir kere daha haklı ve ileri görüşlü olduğu alınan sonuçlar ile ortaya çıkmıştır .
Not: Amasya Görüşmelerinin Önemi ve Sonuçları ise şunlardır :
*  Temsilciler Kurulu , İstanbul Hükümeti tarafından  hukuken ve resmen tanınmıştır.
* Meclisin açılması İstanbul Hükumeti tarafından kabul edilmiş fakat nerede toplanacağı  karara bağlanamamıştır.
* Salih Paşa  sözünde durmamış ve istifa etmemiştir . Çünkü alınan kararları hükumete kabul ettireceğini söylemiş fakat bunlardan sadece  meclisin açılmasını kabul ettirebilmişti .0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top