İslamiyet Öncesinde Arap Yarımadası’nda Yaşasaydınız Hangi Sorunlarla Karşılaşırdınız .

İslamiyet Öncesinde  Arap Yarımadası’nda Yaşasaydınız Hangi Sorunlarla Karşılaşırdınız .

Cinsiyet ayrımı gibi büyük bir sorunla karşı karşıya kalırdım .  Cinsiyetim kız olduğu için diri diri toprağa gömülürdüm . Eğer tesadüf eseri gömülmemişsem de köle olarak çalıştırılırdım . İnsan hakları denen bir şey olmadığı için de insan gibi , özgürce yaşayamazdım . Yaptığım ufak bir hata  yüzünden tüm sülalem  suçlu ilan edilirdi .

Güçlü olan kişiler zayıf olan kişileri egemenliği altına alırdı . Bu da sosyal sınıflaşma gibi büyük bir soruna neden olurdu .

Kan davaları olurdu .  Aşiret çatışmaları olurdu .  Kimse kimseye güvenemezdi .  Kadın hakları olmazdı . İnsanlar arasında soy ayrımı olması gibi büyük bir sorunla karşı karşıya kalırdım .  Haksızlığa  uğradığım zaman hakkımı arayamazdım . Çünkü eğer fakir biriysem köle gibi ömür boyu çalıştırılırdım ve insana yaşama hakkımdan mahrum kalırdım . Sadece erkek egemen bir toplum yapısının olması kadınlara  yapılan büyük haksızlık olurdu .

Not:  İslamiyet öncesi  Arap yaşantısı için  ‘’ Cahiliye Devri ’’ tanımlaması yapılmıştır .  İslamiyet, Arap toplumu için bir  aydınlanma önemi olmuştur .  İslamiyet ile birlikte köklü değişikliklere gidilmiştir . İslamiyet Öncesi döneme de  ‘’ Cahiliye Dönemi’’ denilmiştir .


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top