Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi’nin Verilen Bölümünde İnsanlığa Verdiği Mesajları Cahiliye Dönemi Arap Yarımadası’nın Yaşantısıyla Karşılaştırarak Yazınız.


Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi’nin  Verilen Bölümünde İnsanlığa Verdiği Mesajları  Cahiliye Dönemi Arap Yarımadası’nın  Yaşantısıyla Karşılaştırarak Yazınız.

Sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa , kadın haklarına çok önem  vermiştir . Kadınların erkekler üzerinde , erkeklerin de kadınlar üzerinde birtakım hakları olduğunu belirtmiştir . Kadınlara iyi davranılması gerektiğini söylemiştir .

Çünkü onların da insan olduğunu ve bu hususta Allah’tan korkmaları gerektiğini söylemiştir. İslamiyet öncesi Cahiliye Dönemi’nde ise kadına hiçbir değer verilmemekteydi .

Doğan kız çocukları sırf cinsiyetinden dolayı diri diri gömülüyordu . Fakat İslamiyet böyle bir yanlışı ve yanılgıyı ortadan kaldırmıştır . Peygamber Efendimiz de kadın haklarına  değer vermiştir ve kadınları önemsemiştir , onları küçük görmemiştir .  Yine baktığımızda  Efendimiz’in ırkçılığa da karşı olduğunu görüyoruz . Çünkü hiç kimsenin üstün olmadığını ve tüm insanların aynı olduğunu söylüyor Efendimiz . Oysa İslamiyet Öncesi  Arap Yarımadası’nda  soy üstünlüğü vardı , sosyal sınıflaşma vardı .  Oysa İslam dini buna şiddetle karşı çıkmıştır . İnsan insan olduğu için değerli anlayışı var olmuştur İslam dininde .  Mallar ve canlar da kıymetlidir . Yani güçlü olan güçsüz olanı ezemez .  Oysa eski  dönemde güçlü olan güçsüz olanı eziyordu . İşte dinimiz İslam , kitabımız Kuran-ı Kerim, efendimiz Hz. Muhammed Mustafa bu Cahiliye Dönemi’ne son vermiştir .


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top