Hz. Cafer’in ‘’ Ey Hükümdar! Biz Cahiliye Zihniyetine Sahip Bir Kavimdik. Putlara Tapar, Ölü Hayvan Eti Yer, Akrabalık Bağlarına Riayet Etmez, Komşularmıza Kötülük Ederdik, Güçlü Olanlarımız Zayıfları Ezerdik.’’ Hz. Cafer’in Bu Sözlerini Dikkate Aldığınızda Arap Yarmadası’ının Sosyal Durumu Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz? Tartışınız


Hz. Cafer’in  ‘’ Ey Hükümdar! Biz Cahiliye Zihniyetine  Sahip Bir Kavimdik. Putlara  Tapar, Ölü Hayvan Eti Yer, Akrabalık Bağlarına Riayet Etmez,  Komşularımıza Kötülük Ederdik,  Güçlü Olanlarımız  Zayıfları Ezerdik.’’ Hz. Cafer’in Bu Sözlerini  Dikkate Aldığınızda  Arap Yarımadası’ının  Sosyal Durumu Hakkında  Neler Söyleyebilirsiniz? Tartışınız. 

İslamiyet öncesinde Arabistan’da  ‘’ Cahiliye Dönemi’’ vardı .  Bunun için de her türlü bağnazlık ve kötülük vardı . İnsanlar arasında barış, kardeşlik ve dayanışma duygusundan eser yoktu .  Ölü hayvan etinin yenmesi de yine cahiliye döneminin  özellikleri arasında yer alır . 

Akrabalık ilişkileri iyi olmadığı için daha düşmanlık vardı. Bu da sosyal düzenin oluşmamasını sağlamıştır . 

Güçlü olanın zayıf olanı ezmesi de adaletsizliğin göstergesidir. Çünkü insan hakları denen kavramdan söz edemeyiz . Komşular arası  iyi geçinme yoktu . Böyle olmadığı için huzur ve mutluluk da yoktu .  

Not: O yıllarda sosyal yaşam hakkında kısaca ek olarak şu bilgileri de vermeliyiz:
-   Cinsiyet ayrımı vardı . Erkeğin egemen olduğu bir toplum yapısı vardı . Kadınlara miras verilmezdi . Bir erkek birden fazla kadınla evlenebilirdi .  Sosyal sınıflaşmalar vardı . Kan davaları ve aşiret çatışmaları vardı . Bütün bunlar da toplumsal huzurun olmamasına neden oluyordu . Kız çocukları diri diri gömülürdü .  İnsanların bir kısmı köle olarak çalıştırılırdı . Bir kişinin işlediği suçtan  dolayı  o kişinin tüm soyu suçlu  sayılırdı . Bu da haksızlığın , her türlü adaletsizliğin olduğunun ve insanca yaşanmadığının kanıtları arasında yer alır .0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top