Friglerin, Lidyalıların, Urartuların, İyonların İnsanlık Tarihine Katkıları Nelerdir? Yazınız.


Friglerin,  Lidyalıların, Urartuların, İyonların İnsanlık Tarihine Katkıları Nelerdir? Yazınız.

1) Friglerin  insanlık tarihine katkıları şunlardır:
- Oyma ve kabartma sanatı gelişmiştir .
-  Fibula denilen  çengelli iğne kullanmışlardır .
- Tarım hayatı gelişmiş, su kanalları açmışlardır .
- Müzik aletleri kullanmışlardır .


- Kanunlar ile tarım korunmuştur .
- Dokumacılık gelişmiş, ‘’ Tapates’’ denilen kilimleri ile ünlü uygarlıktır Frigler

2) Lidyalıların insanlık tarihine katkıları şunlardır:
-  Ticarette çok iyi oldukları için parayı ilk olarak Lidyalılar bulmuştur .
- Efes’ten başlayarak,  Sard’dan geçerek Mezopotomya’dan Ninova’ya kadar  uzanan Kral Yolu’nu oluşturdular .
- 26 harfli Fenike alfabesini  kullandılar .
-  Taş mimarisinde gelişmişler, altın madeni işlemişlerdir .

3) Urartuların  insanlık tarihine katkıları şunlardır:
-  Taş ve  maden işçiliğinde gelişmişlerdir .
- Saray, tapınak ve kaleler yapmışlardır .
- Su kanalları açarak tarım hayatının gelişmesine katkı sağladılar .
- Seramikçilikte gelişmişlerdir .

4) İyonların insanlık tarihine katkıları şunlardır:
* İyonlarda ticaret geliştiği için ,  bilim ve kültür hayatı ön plana çıkmıştır . İyonlarda bilim ve özgür düşünce gelişmiştir .
* Dini mimari gelişmiştir .
* Tales güneeş tutulmasını hesaplamış ,  Anaksimenes fizik  alanında çalışmalarda bulunmuş , Diyojen felsefe alanında çalışmalarda bulunmuş , Hipokrat tıp alanında çalışmalarda bulunmuş , Pisagor matematik alanında çalışmalarda bulunmuş ve böylece bilim ve kültür hayatı gelişmiştir .
- Fenike alfabesini kullanmışlardır .1 yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top