Fatih Sultan Mehmet Dönemi Hakkında Maddeler Halinde Bilgi Veriniz.


Fatih Sultan Mehmet Dönemi Hakkında Maddeler Halinde Bilgi Veriniz.  

* 2. Mehmet ( Fatih Sultan Mehmet ) tarafından 1453 yılında İstanbul fethedilmiştir .
* Sırbistan alınmış , Mora fethedilmiş , Eflak seferi yapılmış , Bosna Hersek , Boğdan, Arnavutluk seferleri yapılmıştır .
* Venedik ile savaş yapıldı .
* İtalya’ya sefer yapıldı .
* Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım alındı .


* Karamanoğulları ile mücadele edildi .
* Akkoyunlular ile Otlukbeli Savaşı yapıldı .


* Kardeş katli uygulamasını yasal hale getirmiştir . Böylece merkezi otorite güçlendirilmeye çalışılmıştır .
*  Yönetimde Kul ( Devşirme ) sistemi uygulandı .  
* Devşirmelerin yetiştirilmesi için Enderun mektebi tam anlamı ile faaliyete  geçmiştir .
*  Divanda kazasker sayısı ikiye ,  vezir sayısı ise dörde çıkarıldı .
* ‘’Avni’’ mahlası ile şiirler yazmıştır .
* Osmanlı Devleti’nin ilk altın parası  basılmıştır .
* Batlamyus  haritasını yeniden tercüme  ettirdi .
* Fatih Sultan Mehmet kendini Roma İmparatoru’nun varisi olarak görmüştür .
* Millet sistemini uyguadı .
* Topkapı Sarayı’nı yaptırmıştır .
* Sahn-ı Seman Medresesi’ni yaptırdı .
* Şehzadelerin sancağa çıkarılması zorunlu hale getirilmiştir .
*  Fatih Kanunnamesi ile  merkeziyetçi bir  yönetim yapısı oluşturmuştur .
* Divan-ı Hümayun başkanlığı sadrazama bırakıldı .
* Ali Kuşçu ve Belli’niyi İstanbul’a getirti .


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top