Demokrasinin Temel Değerlerini Sıralayarak Değerlerin Demokratik Sistemin İşleyişine Katkısını Açıklayın


Demokrasinin Temel Değerlerini Sıralayarak Değerlerin Demokratik Sistemin İşleyişine Katkısını Açıklayın

Halkın seçtiği yöneticiler aracılığıyla kendi kendisini yönetmesi esasına dayanan sisteme demokrasi denilmektedir . Ancak demokrasiyi yalnızca bir yönetim sistemi olarak görmek yanlıştır , demokrasi bir yaşam şeklidir ve hayatın her aşamasında uygulanmalıdır . Demokrasinin temel değerleri şunlardır :

- Eşitlik  : Demokrasilerde dil , din , ırk vb. her hangi bir ayrım yapılmadan herkes kanunlar önünde eşit olmalıdır .


- Hoşgörü : İnsanlar inançları ya da kültürel özellikleri gibi nedenlerden dolayı dışlanmamalı , hakarete uğramamalıdır . Bizim gibi olmayanların düşüncelerine de saygı gösterebilmeliyiz .


- Adalet : Demokrasilerde insanlar tanınmış olmaları , zengin olmaları , aile bağları gibi özelliklerinden dolayı ayrıcalıklı olamazlar . Belirlenen kanunlar herkes için bağlayıcıdır ve kimseye ayrıcalık tanınamaz .
- Özgürlük  : En temel değer özgürlüktür .  Özgürlükler başkalarının özgürlüğünü kısıtlamadığı sürece serbest olmak demektir .
- Dürüstlük : Demokrasilerde insanlar başkalarını kandırmaz . Siyasi , askeri vb. her kurum şeffaftır ve gerektiğinde tüm kurumlar hesap verebilir konumdadır .
- Farklılıklara saygı  : Demokrasinin en önemli değerlerinden biri de farklılıklara saygıdır . İnsanlar dil , din , ırk vb. her türlü farklılıklara saygı gösterirler .

Bu değerler demokrasinin işleyişi için olmazsa olmazdır . Demokrasinin gerçekten var olabilmesi için bu ilkelerden asla taviz verilmemelidir .2 yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top