Bir Devletin Kurulduğu Coğrafya O Devlete Ne Gibi Katkılar Sağlayabilir? Söyleyiniz. 7. Sosyal bilgiler Sınıfı


Bir Devletin Kurulduğu Coğrafya O Devlete Ne Gibi Katkılar Sağlayabilir? Söyleyiniz. 7. Sosyal bilgiler Sınıfı


Bir devletin kurulduğu coğrafya jeopoitik ve jeostratejik alan bakımından önemli  bir yer ise o devlete çok büyük katkılar sağlar . Devletin kurulduğu coğrafya yeryüzü şekilleri bakımından , iklim bakımından iyi bir yerde ise o devlete şu katkılar da sağlanmış olur :
*  Devletin kurulduğu coğrafya verimli topraklar üzerinde ise o topraklara ekilen ürünlerden de büyük verim elde edilir . Elde edilen ürünler hem o ülke insanın ihtiyaçlarını karşılar hem de bu ürünlerin fazlası başka ülkelere satılır. ( ihraç edilir )


* Devletin kurulduğu coğrafya zengin yer altı kaynaklarının olduğu yerde kurulduysa o devlet bu yer altı kaynaklarından büyük bir  ekonomik gelir sağlar . Ülke ekonomik olarak zengin bir ülke olur .


* Ülke iyi bir coğrafyada kurulduğu zaman sınırlarını genişletme imkanına sahip olur .
* Ülkenin askeri savunması güçlü olur .
* İyi bir coğrafyada kurulan ülkede ulaşım da son derece gelişmiş olur . Ulaşımın gelişmiş olması da ticarete doğrudan etki eder . Bu coğrafyanın önemli yolları üzerinde ticaret yapılır ve o devlet de bundan büyük ekonomik kazanç elde etmiş olur .
* Turizme katkı sağlar . 
* Devletin kurulduğu coğrafyanın insanları rahat bir hayat yaşar .
* Devlet yardıma muhtaç olan  güçsüz ve savunmasız ülkelere ekonomik olarak katkı sağlayabilir .
*  Devleti yok etmek isteyen ülkelere karşı teşkilatlı bir yapı oluşturulur .
*   Ekonomik açıdan zenin olan devlet eğitime ve öğretime daha çok katkı sağlar ve o ülke bilim alanında gelişmiş bir ülke olur .


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top