Atatürk Vatan İçin Neler Yaptı? Maddeler Halinde Yazınız.


Atatürk Vatan İçin Neler Yaptı? Maddeler Halinde Yazınız.

Bir vatan sevdalısı olan, bir vatan aşığı olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk milleti için, ana vatanı için şu emekleri  vermiştir :
* 31 Mart Vakası’nda isyanı bastıranlar arasında Kolağası rütbesi ile  Atatürk de yer almıştır.
*  Trablusgarp Savaşı’nda  Derne ve Tobruk’ta   İtalya’ya karşı başarılı mücadeleler etmiştir.
* Suriye Cephesi’nde  7. Ordu komutanı olarak  görev yapmıştır. İngilizleri İskenderun’da durdurmayı başarmıştır .
* Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra  Yıldırım Orduları  Grup Komutanı olarak vatanı için çalışmaya devam etmiştir.
* Çanakkale Savaşı’da  19. Tümen Komutanlığı görevi ile  Anafartalar, Arıburnu, Conbayırı ve Kireçtepe’de başarılı mücadeleler  etmiştir.
* Arıburnu’nda ‘’ Size ben taarruzu değil ölmeyi emrediyorum…’’ demiştir ve askerleri yüreklendirmiştir.


* Çanakkale Savaşı’nın sonucunda albaylık rütbesi verilmiştir.
*  Kafkas Cephesi’nde  16. Tümen Komutanlığı görevini üstlenmiştir.
*  İstanbul’da demirlemiş düşman gemilerini görünce ‘’  Geldikleri gibi giderler.’’ demiştir.
* İstanbul’da bulunduğu sürece Kazım Karabekir,  İsmet Paşa ve Ali Fuat Cebesoy ile  görüşmüş ve ülkenin kurtuluşu için  arayışlar içerisine girmiştir.

* İstanbul Hükümeti’ne Samsun Raporu  ile   ilk kez aykırı davranmıştır. Çünkü Samsun ve çevresindeki huzursuzluktan sorumlu olanların Rum çeteleri olduğunu söylemiştir Mustafa Kemal.
* Genelgeler yayınlayarak halkı bilinçlendirmiş ve böylece arkasına büyük bir halk gücünü almıştır ve yoluna devam etmiştir.
* Amasya Görüşmelerine katılmıştır .
*  Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açmıştır .
*   Fethi Bey  ile Minber gazetesini çıkarmış, İrade-i Milliye ve Hakimiyeti Milliye  gazetelerinin  ilk yazılarından bazılarını da Mustafa Kemal yazdırmıştır.
* Milli mücadeleye destek olan tüm yayın organlarının  yanında yer almıştır .
* Savaş zamanında bile ( Kütahya – Eskişehir savaşı devam ederken) Maarif Kongresi’nin  toplanmasını sağlamıştır. )
* Savaşlardan kaçmamış ve birçok savaşa katılmış ve milletinin yanında olmuştur.
* Vatan topraklarını satmamış, başka bir ülkeye kaçmamıştır.
* Birçok  eser de yazmış ve milletini aydınlatmıştır.
* Kişisel hırsları peşinde koşmamış her zaman vatan yolunda mücadele etmiştir.
* Birçok yenilik getirmiştir.
* Çocuklara 23 Nisan’ı hediye etmiştir.
* Cumhuriyet’i ilan etmiştir.
* Saltanatı, halifeliği vb. kaldırmıştır.
*   Her zaman milliyetçi, vatansever, ileri görüşlü, çok yönlü, akılcı, halkçı biri olmuştur.
* Öğretmen okulları açılmış ve eğitime destek olunmuştur.
* Bir çok üniversite açılmıştır. Örneğin; Ankara Hukuk Mektebi, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi  vb. gibi
* Millet Mekteplerini açmıştır.
* Tiyatro alanında, resim alanında, müzik alanında, mimari alanında  çalışmalar yapılmış ve ülkemiz her açıdan geliştirilmeye  çalıştırılmıştır.
* İnkılaplar yapılmıştır.
* Tarım alanında, sosyal alanda,  ekonomide, madencilikte  vb. alanlarda  çalışmalar yapılmıştır.
 *  Atatürk yaşamı boyunca birçok iş başarmış , yüzyılda bir gelen liderdir.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top