Amasya Genelgesinin Milli Beraberliğin Sağlanmasındaki Rolü Nedir? Tartışınız.

Amasya Genelgesinin Milli  Beraberliğin  Sağlanmasındaki Rolü Nedir? Tartışınız.

Amasya Genelgesi’nin milli birliği sağlanmasındaki rolü şudur :  Vatanın bütünlüğü ve milletin  bağımsızlığı tehlike altında olduğu belirtilmiştir . Çünkü İstanabul Hükumeti üzerine düşen sorumlulukları yerine getiremiyordu .  Bu durum milletin de varlığını tehlikeye atıyordu . Artık milletçe birlik ve beraberlik zamanı gerekliydi .

Dolayısı ile kurtuluş mücadelesi ancak millet ile birlikte olacaktı .  Yani kurtuluş  ancak milletten alınan güç ve destekle sağlanacaktı . Böylece  kurtuluş millete mal  edilmiş ve milletimiz bilinçlendirilmiştir .

Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktı maddesi ile de yine milletin desteği beklenmiştir .  Amasya Genelgesi’ndeki maddelere baktığımızda bu maddelerde millet  ülkesinin durumu hakkında , İstanbul Hükumeti hakkında bilgilendirilmiştir . Milli mücadelenin amacı, yöntemi ve gerekçesi açıklanmış ve böylece millet birlik , beraberlik ve dayanışma içinde hareket etmeye başlamıştır . Delegelerin seçilmesi de yine milletin takdirini kazanan kişiler arasından olmuş ve böylece milletin düşüncesine önem verilmiştir . İşte tüm bunlar da milli beraberliğin sağlanmasına katkı etmiştir . Amasya Genelgesi’nin önemi ise şunlardır :
*  Ulusal egemenliğe dayalı bir devlet kurma yolunda  ilk adım atılmıştır.
* Yeni bir devlet kurma fikri ortaya çıkmıştır.
* Rejimi değiştirme fikri ortaya çıkmıştır.
* Evrensel özellikler gösterir.
* Milli mücadelenin amacı, yöntemi ve gerekçesi belirtilmiştir.
* Bağımsızlıkçı, milliyetçi, ihtilalci ve demokratik özelliklere sahip olan bir genelgedir Amasya Genelgesi.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top