Türk İslam Devletleri ve Beylikler Dönemi Mimari Eserleri İlgili Açık Uçlu Sorular


Türk İslam Devletleri  ve Beylikler Dönemi  Mimari Eserleri   İlgili Açık Uçlu Sorular

1)  Arap Ata Türbesi,  Ayşe Bibi Türbesi, Mezar-ı Şir Kebir Cami, Semerkant  Registan  Türbesi, Ribat-ı Melik vb. gibi mimari eseler hangi Türk İslam Devleti Döneminde yapılmıştır?
...................................
2)  Bağdat Nizamiye Medresesi,  Rey Medresesi,  Sultan Sancar  Türbesi,  İsfahan Mescid-i Cuma Cami, Horasan  Hargird Medresesi, Ribat- Anuşirvan  vb  gibi mimari eserler hangi Türk İslam Devleti Dönemi'nde yapılmıştır?
...................................
3) Gazneliler  döneminde yapılmış olan mimari eserlerden dört tanesini yazınız.
...................................
4)  Konya İnce Minareli Medrese, Konya  Karatay Medresesi,  Sivas Gök Medrese, Caca Bey Medresesi, Konya Sırçalı Medresesi, Kayseri Hatuniye Medresesi, Kayseri Çifte Medrese, Sivas Çifte Minareli Medresesi, Erzurum Çifte Minareli Medrese, Kayseri Huand Medresesi, Sivas Buruciye Medresesi gibi medreseler hangi devlet döneminde yapılmıştır?
............................................
5) Halı Kılıç Külliyesi ve Hunad Hatun  Külliyesi  hangi devlet döneminde yapılmıştır?
........................................
6) Anadolu Selçuklu Devleti Dönemi'nden kalan  camilerden beş tanesini yazınız.
.......................................
7) Divriği Ulu Cami ve Divriği  Turan Melik Şifahanesi hangi beylikler  döneminde yapılmış mimari eserlerdir?
....................................


8)  Erzurum Ulu Cami, Mama Hatun Türbesi, Üç Kümbetler, Erzurum Kale Cami , hangi  beylikler döneminde yapılmış mimari eserlerdir?
.......................................


9)  Danişmentliler  Dönemi'nden kalan mimari eserleri yazınız.
.......................................
10)  Kızıltepe Ulu Cami, Semanin  ve Şehidiye Medresesi,  Diyarbakır Ulu Cami, Mardin Ulu Cami,  Diyarbakır Malabadi Köprüsü, Silvan Ulu Cami,  Diyarbakır  Mesudiye  Medresesi, Diyarbakır Devegeçidi Köprüsü gibi mimari eserler hangi  beyliğe aittir?
..............................................
11) Manisa Ulu Cami hangi  beylik dönemine ait mimari eserdir?
...................................
12)  Kütahya Vacidiye Medresesi hangi beylik dönemine aittir?
.......................................
13)  Manisa İshak Bey Medresesi,  Milas Firuz Bey Cami,  Balat İlyas Cami gibi mimari eserler hangi beylik dönemine aittir?
...........................................
14)  Adana Ulu Cami hangi beylik dönemine aittir?
.........................................
15)  Kırşehir Aşık Paşa Kümbeti hangi  döneme aittir?
..........................................
16) Niğde Ak Medresesi, Alaaddin Bey Kümbeti,  Karaman Emir Musa  Medresesi, Aksaray Zinciriye Medresesi  gibi eserler hangi beyliğe aittir?
..............................................


Cevaplar:
1. Karahanlılar    2. Büyük Selçuklular   3.   Zafer Kuleleri, Leşker-i Bazar Ulu Cami, Leşker-i Bazarn Sarayı, Beyhakiye Medresesi,  Arasul Felek Cami, Ali Cazip Bey Türbesi, Sadiye Medresesi vb.   4. Anadolu Selçuklu Devleti    5. Anadolu Selçuklu Devleti    6.  Niğde Alaaddin Cami, Konya Alaaeddin Cami, Sivas Ulu Cami, Malatya Ulu Cami,  Gök Medrese Cami,  Sivrihisar  Ulu Cami , Sivas Ulu Cami, Kayseri Hacı Kılıç Cami vb.    7. Mengücekliler    8. Saltuklular    9. Tokat Niksar Yağıbasan Medresesi, Niksar Ulu Cami,  Kayseri Kölük Cami, Kayseri Ulu Cami, Emir Gazi  Kümbeti,   10. Artuklular   11. Saruhanoğulları    12. Germiyanoğulları   13. Menteşeoğulları    14. Ramazanoğulları   15. Eratnaoğulları    16. Karamanoğulları


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top