Osmanlı Devleti'ni Bir Arada Tutma Amacını Taşıyan Fikir Akımı Olan Osmanlıcılık Düşüncesi Doğrultusundaki Gelişmeler Nelerdir ?

Osmanlı Devleti'ni Bir Arada Tutma Amacını Taşıyan Fikir Akımı Olan Osmanlıcılık Düşüncesi Doğrultusundaki Gelişmeler Nelerdir ?

Osmanlı Devleti'ni  parçalanmaktan  kurtarmak amacı ile  19.yy ve 20 yy.larda  değişik düşünce akımları ortaya çıkmıştır . Bu akımlar şunlardır : Osmanlıcılık , İslamcılık , Türkçülük , Turancılık , Batıcılık ve Adem-i Merkeziyetçilik'tir . Osmanlıcılık  akımı doğrultusundaki gelişmeler şunlar olmuştur :


* Tanzimat Fermanı
* Islahat Fermanı
* Birinci Meşrutiyet
* Kanun-i  Esasi
* İkinci Meşrutiyet


Osmanlıcılık :  Tüm Osmanlı vatandaşlarının meşruti rejim içinde siyasi birlik sağlayacağını savunan düşünce akımına Osmanlıcılık denir .

Osmanlıcılık düşünce akımı , Osmanlı Devleti'nin  dağılma döneminde ortaya çıkmış bir düşünce akımıdır .  Osmanlı Devleti içinde yaşayan azınlıklarda  milliyetçi duyguların  gelişmesi ve azınlıkların  bağımsız olma isteği Osmanlıcılık düşüncesinin  ortaya çıkmasına neden olmuştur . Osmanlıcılık akımının temeli 2. Mahmut dönemine uzanır .  Bu akımın en önemli temsilcisi ise  vatan şairimiz ve hürriyet şairimiz olan Namık Kemal'dir . Bu akımın diğer  önemli temsilcileri ise  Ziya Paşa ve Mithat Paşa'dır . Osmanlıcılık akımının içinde yer alanlarda tam bir düşünce birliği yoktu . Dış politikada devletin bağımsız olmasını, içte  ise  mutlakiyetin sınırlandırılmasını savunmuşlardır.   Balkan Savaşları sonucunda  azınlıklar  bağımsızlığını ilan edince bu düşünce akımı da başarısız olmuştur.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top