Ön Yargıları Azaltmak İçin Neler Yapabiliriz ?


Ön Yargıları Azaltmak İçin Neler Yapabiliriz ?

İnsanlara karşı ön yargılı davranmak onlar ile aramızda koca bir uçurumun oluşmasına neden olur . Ön yargılı olmak  yalnız ayrımcılığı değil , çatışmaları ve  şiddeti de beraberinde getirebilir .
Ön yargıları azaltmak için şunları yapmalıyız :
* Kafamızdaki kalıplaşmış yargılardan bir an önce kurtulmalıyız .
* Toplumsal temas sağlamalıyız .  Yani birbirini sevmeyen iki farklı grubun birbiri ile iletişime geçmesi sağlanmalıdır . Yani  gruplar içinde de farklı görüşler olduğunu ortaya çıkarmalı ve böylece hoşgörü ortamını da çoğaltmalıyız .

* Toplumsal teması sağlamak için insanların birbiri ile konuşmaya başlaması için gönüllü ve hoşgörülü olmaları gerekir .

*Birbirine düşman olan grupların liderleri  rahat ve dostça bir ortamda bir araya gelmeli  ve insani ilişkiler kurmalıdır . İşte böyle olduğu zaman   daha iyi ilişkiler ağı oluşacak ve gruplar arasındaki çatışma ve şiddet de azalacaktır. Bu da insanların birbirine karşı ön yargılı davranmasını önleyecektir .
* Birbirlerine ön yargı ile yaklaşan insanlar empati kurma becerisine sahip olmalıdır . Empati kurma becerisi gelişmiş insanlar da  ön yargılı olmazlar .
* Duygusal  bağlar kurulmalıdır böylece de ön yargılar azalmış olur .  Örneğin ; Afganistanlı bir çocukla  Amerikalı bir çocuğun aynı kampta dostça arkadaşlıklar kurması sağlanabilir. Ya da İsrailli bir çocuk ile Filistinli bir çocuk için de aynı şey geçerlidir.0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top