Kaşgarlı Mahmut, Karamanoğlu Mehmet Bey ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Diliyle İlgili Sözlerinden Örnekleri Araştırarak Defterinize Yazınız.


Kaşgarlı Mahmut, Karamanoğlu Mehmet Bey ve  Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Diliyle İlgili Sözlerinden Örnekleri Araştırarak Defterinize Yazınız.

Dil bir toplumun aynasıdır , kültürüdür . Bunun için her millet ana diline sahip çıkmalıdır . Bizler de Türk milleti olarak Türk diline sahip çıkmalıyız ve dilimizin dünya dilleri arasında olmasını sağlamalıyız .
Kaşgarlı Mahmut'un   Türk dili ile ilgili sözleri şunlardır:
*  Türk dili dünyadaki en zengin dillerden biridir.''
* '' Türk dilini iyi öğreniniz, çünkü onlar için uzun sürecek egemenlik vardır.''


Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türk dili ile ilgili sözleri şudur:
*  '' Bu günden sonra hiç kimse divanda, dergâhta, barigâhta, mecliste ve meydanda Türkçe’den başka dil konuşmayacak''


* '' Bir milletin birlik ve beraberliğinin ilk adımı dilde birliktir.''
Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Dili ile ilgili sözleri şunlardır:
* '' Türk milletinin dili Türkçedir. Türk Dili dünyada en güzel, en zengin ve kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sevip onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk Dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sonsuz felaketler içinde ahlakını, göreneklerini, anılarını, çıkarlarını kısacası; bugün kendisini millet yapan her niteliğinin, dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk Dili, Türk ulusunun yüreğidir, beynidir.''
*  ''Türk Dili’nin özleştirilmesi, zenginleştirilmesi ve kamuoyuna bunların benimsetilmesi için bütün yayın araçlarından yararlanmalıyız. Her aydın, hangi konuda olursa olsun, yazarken buna dikkat edebilmeli, konuşma dilimizi ise uyumlu, güzel bir duruma getirmeliyiz.'2
*   ''Zengin sözlüğümüzün toplandığı gün, milli varlığımız en kuvvetli bir dal kazanacaktır. Bizim milliyetçiliğimizin esası dil birliğinin korunmasıyla mümkün olacaktır.''
*'' Ülkesini yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır.''
* '' Güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz. Bizim ahenktar, zengin lisanımız yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir.''
* '' Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.''
*  ''Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır''4 yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top