IV. Murat Dönemi Islahatları Hakkında Bilgi Veriniz.


 IV. Murat Dönemi Islahatları Hakkında Bilgi Veriniz.

* Dördüncü Murat'ın babası 1. Ahmet'tir .
*  4. Murat Osmanlı padişahlarının 17. ve islam halifelerinin 82.'sidir .
* 4. Murat'ın annesinin adı  Mahpeyker Kösem Sultan'dır .
* 4. Murat saltanatının ilk senelerinde  annesi olan Kösem Sultan'ın etkisi altında kalmış olan bir padişahtır .

*2. Osman'ın tahttan  indirilmesini gerekçe  göstererek ayaklanan  Erzurum  Valisi Abaza Mehmet Paşa'nın çıkardığı ayaklanmayı 4. Murat bastırmıştır.

* 4. Murat şiddet ve baskı yolunu kullanmıştır . Böylece halkı sindirmiş ve  güvenliği sağlamıştır .
* Alkol ve tütün yasağı  getirtmiştir .
* Kahvehaneleri kapatmıştır .
* Sokağa çıkma yasağını uygulamıştır .
*Nefi hicivci bir şairdir . 4. Murat da hicivleri ile ünlü olan Nefi'yi boğdurmuştur .
* Rüşvet ve torpili  yasaklamıştır .
* Haksız kazanç elde edilen kişilerin malları müsadere edilmiştir .
* 4. Murat döneminde Katip Çelebi ve Koçi Bey , ülkenin genel durumu hakkında  raporlar hazırlamıştır .
*  4. Murat döneminin önemli bilim insanları şunlardır :  Evliya Çelebi, Katip Çelebi, Hazerfan Ahmet Çelebi, Lagari Hasan , Naima ve Nefi'dir.
* 4. Murat  yöneticilerin , halk üzerinde  baskı kurmasını  önlemek için , Adaletnameler  yayımlamıştır .
* 4. Murat döneminin önemli ıslahatçıları ise  Kemankeş Mustafa Paşa ve Kuyucu Murat Paşa'dır .


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top