Islahat Fermanının İlan Edilmesinde Etkili Olan Faktörler Nelerdir? Yazınız.

Islahat Fermanının İlan Edilmesinde Etkili Olan Faktörler Nelerdir? Yazınız. 

Islahat  Fermanının ilan edilme sebepleri şunlardır :
* Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtarmak
* Tanzimat Fermanından  beklenen , istenen sonucun alınamaması
*  Avrupalı devletlerin Osmanlı devletinin iç işlerine  karışmasını önlemek
* Avrupalı devletlerin ıslahatların yapılması için Osmanlı Devleti'ne baskı yapması gibi nedenlerden dolayı Islahat Fermanı 1856 yılında ilan edilmiştir .


Not: Islahat Fermanı daha çok gayrimüslimlerin çıkarına hizmet etmiştir . Islahat fermanı dış baskıların sonucunda ortaya çıkmıştır .

Gayrimüslimlere daha çok  fayda sağladığı için  Müslim ve Gayrimüslim arasında  çatışma ortamının olmasına neden olmuştur . Islahat Fermanı , Paris  Antlaşması'nda yer aldığı için uluslararası bir probleme dönüşmüştür . Islahat Fermanı Osmanlı Devleti'ni dağılmasını önlemek yerine  devletin dağılmasını daha da hızlandırmıştır .  Islahat  Fermanı'nın   etkisi  ile şu sonuçlar ortaya çıkmıştır :
- Yabancılar serbest bir şekilde  şirket , banka vb. kurmuşlardır .
- Azınlıklar Osmanlı Devleti'ne vergi vermemeye başlamışlardır .
-  Müslümanlar Islahat Fermanı'na  tepki göstermişlerdir .
* Yabancı elçiler Osmanlı Devleti'nin iç işlerine  doğrudan karışmaya başlamışlardır .
Not: Islahat  Fermanının ilan edilmesinin dış nedeni se şudur :  Kırım Savaşı ve  Paris Antlaşmasıdır .


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top