Günümüzde aile, komşu, arkadaşlık ve akrabalık gibi değerlere verilen önemin gittikçe azalmasının sebepleri neler olabilir? Tartışınız.


Günümüzde aile, komşu, arkadaşlık ve akrabalık gibi değerlere verilen önemin gittikçe azalmasının sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

Günümüzde  insanlar köyden kente  işlerinden dolayı gitmek zorunda kaldığı için , eskisi gibi aile, komşu, arkadaşlık ve akrabalık gibi değerlere önem verilmemeye başlanmıştır . Şehir hayatında yaşamaya başlayan bir insan  orada tanıdığı insana hemen güvenmemekte, çok fazla samimiyet kurmaktadır .

Şehrin koşturmacası , iş yoğunluğu gibi nedenlerden dolayı, internet ile fazla vakit geçirmek ve sosyalliği internette bulmaya çalışmak gibi nedenlerden dolayı  temel değerlere verilen önem azalmıştır .

İnsanlar  ne yazık ki çıkar için , işini bir an önce çözmek için arkadaşlık kurmaya çalışmaktadır . Komşuluk ilişkileri de fazla kalmamıştır . Çünkü şehir hayatında da komşular haklı olarak birbirlerini fazla tanımadığı için, huylarını bilmediği için, arada güven olmadığı için  fazla muhabbet kurmamaktadırlar . Bu da insanlar arasında samimiyetin ve içtenliğin yok olmasına neden olmaktadır . İnsanların birbirlerine karşı ön yargılı davranması da bu değerlere verilen önemin azalmasına neden olmuştur . Örneğin ;  eski yıllarda bayramlarda herkes anne ve babasının yanında olurdu. Şimdilerde ise anne ve babanın yanında olmak yerine gençler bayramı tatilde geçirmeyi daha çok istiyor ve bu da aile arasında soğukluğa neden  oluyor.
Kısacası bu değerlere verilen önemim azalmasının sebepleri şunlardır:
* Kültürümüze ait değerlerin  önemsenmemeye başlaması
* Gelenek, göreneklerin, adetlerin   devam ettirilmemesi
* Kentleşme sonrasında gelen yaşam tarzının değişmesi
* Şehirde insanların birbirine güvenememesi vb .


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top