Etkin bir vatandaş olmak niçin önemlidir? Sosyal Bilgiler dersinin bu konudaki katkıları nelerdir? Düşüncelerinizi yazarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.


Etkin bir vatandaş olmak niçin önemlidir? Sosyal Bilgiler dersinin bu konudaki katkıları nelerdir? Düşüncelerinizi yazarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Etkin vatandaş aktif vatandaş demektir . Yani çevresinde , ülkesinde , dünyada yaşanan olaylara karşı pasif kalmayan vatandaştır . İnsan her zaman etkin vatandaş olmalıdır . Çünkü ancak bu şekilde olduğumuz takdirde haklarımızın ve sorumluluklarımızın neler olduğunu, bunları nasıl , nerede , ne şekilde kullanacağımızın daha iyi bilincinde oluruz . Etkin vatandaş olarak ülkemizi daha iyi tanırız . Ülkemizde yaşanan sorunlara duyarsız kalmayız .  Etkin vatandaş vatanını ve milletini de sever .

Bu hususta da üzerine düşen sorumlulukları seve seve yerine getirir . Her öğrenci etkin vatandaş olmaya çalışmalıdır .  Yaşadığımız çevreyi tanımalıyız . Dilimizin kıymetini bilmeliyiz ve dilimizi yabancı kelimelerden arındırmalıyız.

Dilimizin dünya dilleri arasında yer almasını sağlamalıyız. Kültürümüze, kültürümüzün maddi ve manevi unsurlarına sahip çıkmalıyız.  Ay yıldızlı al bayrağımızı göklerde her zaman dalgalandırmalıyız . Vatanını seven, milleti için hiç durmadan yoluna devam eden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına sahip çıkan ve  bunları koruyan kişi de aynı zamanda etkin bir vatandaş olmuş olur. İşte bize bütün bunları öğretecek olan, bizi hayata aktif bir şekilde katacak olan elbette Sosyal Bilgiler dersidir. Çünkü bu derste bunların hepsini öğrenmeye çalışacağız ve hayatımızda da bunları uygulamaya çalışacağız. Sosyal Bilgiler Dersinin temel amacı da zaten şudur:  Demokratik ve çağdaş bir toplum için  etkin vatandaş yetiştirmektir. Bu ders demokratik tutum ve değerlere sahip, problem çözme ve karar alma becerileri ile donanmış, üretken ve katılımcı bireyler yetiştirmeyi hedefler. Sosyal Bilgiler dersi bir yandan öğrenciyi toplum içine katmayı ( toplumsallaştırma)  diğer yandan ise görev ve sorumluluklarını bilincinde olan iyi vatandaş yetiştirmeyi amaçlar. Çünkü bu ders  çocuğun içinde yer aldığı toplumsal yaşamı, geçmişi, bugünü ve geleceği yakından tanımasını sağlar.İnsan haklarını, adaleti, vatanseverliği, cömertliği, iyi insan olmayı, misafirperverliği, rollerini vb. işte bu ders sayesinde öğrenir ve etkin olur.  Sosyal Bilgiler dersi bu yönü ile çocuğun etkin vatandaş olmasına büyük katkı sağlamış olur.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top