Dinin Toplumsal Birliğe Etkisi Nedir ? Açıklayınız .


Dinin Toplumsal Birliğe Etkisi Nedir ? Açıklayınız .

Din insanları  doğru yola  davet eder . Dini toplumdan , toplumu da dinden ayıramayız . İnsanlar birlik ve beraberlik içinde , dayanışma içinde yaşadığı zaman daha mutlu olur . Hiçbir din kin ve ve düşmanlığı emretmez . Tüm hak dinlerimiz de iyiliği emretmiştir . Kötülükten sakınmak gerektiğini söylemiştir . İnsanlar gerçek anlamda dinin buyruklarını yerine getirselerdi bugün ne hırsızlık olur  ne cinayet olur ne yolsuzluk olur , ne savaş olurdu  .

Din insanların kardeşçe yaşaması gerektiğini emretmiştir . Güzel ahlaklı olan insanlar , erdemli olan insanlar  içinde yaşadığı toplumun ve dünyanın huzuru ve mutluluğu için çalışır, kötü şeyler yapmaz . 

Bundan dolayı din toplumsal birliğe olumlu yönde etki etmiştir .  Örneğin İslam dini ve diğer dinler  çalışmayı , okumayı emretmiştir . Okuyan , sorgulayan insan kendisini daha çok geliştirecek ve kötülük  yapmaya vakit bulamayacaktır . İnsan dinin emirlerini yerine getirirken dini de kendi kafasına göre uygulamamalıdır . Din ne diyorsa o yapılmalıdır . Örneğin; din ilim ve fen yolunda , bilim yolunda gelişmeyi emreder . Ama bu ilimi kötü niyetlere alet edersek ( örneğin; atom bombasının  birçok insanın yaşamını karartması gibi.) o zaman toplumsal birliktelik sağlanmış olmaz . Din  herkesin iyiliğini ister, herkesin barış ve güven ortamında yaşamasını ister .


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top