Bireylerin Farklı Alanlara İlgi Duymalarının Toplumsal Hayata Katkıları Neler Olabilir ?


Bireylerin Farklı Alanlara İlgi Duymalarının Toplumsal Hayata Katkıları Neler Olabilir ?

Her insan farklı ilgi ve yeteneğe sahip olabilir . Eğer her insan aynı şeye ilgi duysaydı farklılıklar diye bir şey de olmaz . İnsanların farklı alanlara ilgi duyması farklı iş kollarının , farklı mesleklerin ortaya çıkmasını sağlar . Bu da toplumsal yaşama olumlu yönde katkı eder .

Örneğin; Ayşe  iyi bir terzi olur sökükleri diker , biçer . Mehmet iyi bir öğretmen olur ve nitelikli öğrenciler yetiştirir .

Kemal iyi bir türkücü olabilir ve muhteşem sesi ile kendisini dinlemeye gelenlere büyük bir müzik ziyafeti verir . Fatma iyi bir hizmetli olarak okulu temizler ve çocukları hastalıklardan korumuş olur ve topluma büyük katkı sağlamış olur . Düşünesnize herkes aynı mesleği yapmasaydı insanlar çok sıkılırdı ve işlerimiz çözülemezdi. Ya da güzel şeylere muhtaç kalırdık . Bunun için her insanın farklı alanlara ilgi duyması son derece güzel bir şeydir . Çünkü biz insanlar ancak farklılıklarımız ile , farklı ilgilerimiz ile bir bütün oluruz ve topluma büyük katkı sağlamış oluruz . Bunun için de bireylerin farklı alanlara ilgi duyması güzel bir şeydir . Yeter ki bu ilgi olumlu işler için olsun ve topluma fayda sağlasın .


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top