Beyazıt Devlet Kütüphanesinin Özelliklerini Yazınız


Beyazıt  Devlet Kütüphanesinin Özelliklerini Yazınız

* Beyazıt Devlet Kütüphanesi Beyazıt Camii yanına yapılmış bir kütüphanedir .
* Bu kütüphane 24 Haziran 1884 tarihinde devlet eliyle yaptırılmıştır .
* Eski adı Kütübhane-i Umumi- i Osmani’dir .
Batı ülkelerinde milli kütüphaneler yapılmaya başlanmıştı. Ülkemizin de böyle bir milli kütüphanesi olsun diye Beyazıt Devlet Kütüphanesi yaptırılmıştır .


*  Bu kütüphane her ne kadar devlet eli ile yapılsa da  2. Abdülhamit’ in de bireysel katkısı olmuştur. Çünkü 2. Abdülhamit de zaten çok milliyetçi ve vatansever bir padişahtı.

* Kütüphanede elli kişilik konferans salonu vardır. Yirmi kişilik müzik dinleme salonu yer alır. Otuz kişilik dil laboratuvarı vardır.
* Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği ile  Basma Yazı ve  Resimleri Derleme Kanunu çıkartılmış ve böylece çıkarılan kitaplardan da bu kütüphaneye verilmiştir.
* Bu kütüphanede yazma eserlerin yanı sıra  eski harfli basma eserler de yer alır.
* Önemli kişilere ait eserler yer alır burada.
* Kütüphanelerde yüz binlerce doküman yer alır.
* Beyazıt Devlet Kütüphanesinin ilk müdürü ise Hoca Tahsin Efendi’dir.0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top