Aşağıda Mustafa Kemal'e Ait Çeşitli Kişilik Özellikleri Ve Metinler Verilmiştir . Metinleri İnceleyerek İlgili Kişilik Özelliğini Boş Bırakılan Yere Yazınız


Aşağıda Mustafa Kemal'e Ait Çeşitli  Kişilik Özellikleri Ve Metinler  Verilmiştir . Metinleri İnceleyerek İlgili Kişilik  Özelliğini Boş Bırakılan Yere Yazınız 8. sınıf inkılap tarihi

* Selanik Askerî Rüştiyesinde matematik öğretmeni bir günü  “Aranızda kimler kendine güveniyorsa
ayağa kalksın. Onları müzakereci yapacağım.” demişti. Ayağa öyle öğrenciler kalktı ki bunları
gören Mustafa, kendini ortaya atmaya cesaret edemedi. Fakat içlerinden birinin emri altına girecekti.

Bu da ağrına gitti. Birden kalktı. “Ben daha iyi yaparım.” dedi ve yaptı. O günden sonra
sınıfın müzakerecisi o idi : 

Bu cevabı onun liderlik özelliğine sahip olduğunun kanıtıdır.
* “Size ben taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman
içinde yerimizi başka kuvvetler ve başka kumandanlar alabilir.”: Bu cevabı onun ümitsiliğe yer vermediğinin kanıtıdır .
* Sofya’da bulunduğu yıllarda Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasını kaygıyla izlemiş, Osmanlı
İmparatorluğu’nun asla savaşa girmemesi gerektiğini savunmuştur :  İleri görüşlü olduğunun  kanıtıdır.
* Zübeyde Hanım, oğlunun asker olmasını hiç istemiyordu. Ancak Mustafa Kemal annesine bir
gün şöyle dedi “Ben, omzumda bez satan bir bezzaz olamam. Bakın ben neler olacağım...”  : Çok yönlü olduğunun  kanıtıdır.
* Mustafa Kemal ve bazı subaylar, kimlik ve kılık değiştirerek halkı örgütlemek için gizlice
Trablusgarp’a gitti. Harp Okulunda öğrendiği bilgileri uygulayarak Derne ve Tobruk’ta İtalyanlara
karşı başarı kazandı: Teşkilatçı olduğunun kanıtıdır.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top